Kennisdossier

Kernenergie

Zo’n 70 jaar geleden is de eerste kerncentrales gebouwd. Lees hier alles over de geschiedenis, de techniek, en de nadelen van kernenergie.

Artikel

Leveringszekerheid

5 minuten

Artikel

Kleine kerncentrales, SMR’s

4 minuten

Artikel

Kernenergie en water

3 minuten

Artikel

Kernfusie

5 minuten

Artikel

IPCC en kernenergie

4 minuten

Artikel

Factsheets kernenergie

1 minuut

Artikel

Wetenswaardigheden over kernenergie

33 minuten

Artikel

Is kernenergie duurzaam?

3 minuten

Artikel

Wat is kernenergie?

10 minuten

Artikel

Kernwapens en kernenergie

5 minuten

Artikel

Thoriumcentrales; de nieuwe toekomst?

13 minuten

Artikel

Veiligheid van kernenergie

2 minuten

Artikel

Uranium; een eindige brandstof

6 minuten

Artikel

Kernafval: wat doen we ermee?

11 minuten

Artikel

Stroomdossier Kernenergie

4 minuten

Artikel

Gevaren van kernenergie

7 minuten

Artikel

Urenco

3 minuten


Rapport

Witte zwanen, zwarte zwanen

Over

Nu 5 miljard investeren in energiebesparing en de ontwikkeling van opslagtechnieken is uit CO2 -oogpunt efficienter dan het bouwen van 2 nieuwe kerncentrales. De 5 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd om kernenergie te stimuleren, kan veel effectiever worden ingezet in directe verduurzaming. Dit geldt zowel voor het behalen van de klimaatdoelen, het helpen van mensen in energie-armoede als het verbeteren van de economische structuur van Nederland, becijfert advies- en onderzoeksbureau Rebel in opdracht van WISE en Milieudefensie.

15 augustus 2023

Rapport

Urenco

Over

Urenco, het Brits-Duits-Nederlands consortium dat verrijkt uranium produceert, is wereldwijd de grootste aanbieder van lichtverrijkt uranium. Echter, de afgelopen vijftig jaar zijn voor Urenco niet bepaald vlekkeloos verlopen. En nog steeds staat Urenco onder druk, want de verwachtte groei van kernenergie blijft uit, er is flinke overcapaciteit op de verrijkingsmarkt én de orders krimpen. Daarnaast heeft de Duitse Atom Ausstieg impact op de krimp van kernenergie in Europa en is er in Duitsland discussie over de levering van verrijkt uranium voor de brandstof voor de ‘scheurtjesreactoren’ in Tihange en Doel. De brochure ‘Urenco 1970-2020: Van Verdrag van Almelo naar Atom Ausstieg’ beschrijft de ontwikkeling van uraniumverrijking, de troebele geschiedenis en de onzekere toekomst van Urenco.

13 juli 2020

Rapport

Tsjernobyl

Over

Dit document is in 1996 gepubliceerd, maar het was tot nu toe niet online beschikbaar. De tekst is grotendeels ongewijzigd, maar taalkundig gemoderniseerd. Daarnaast zijn voor beter begrip drie recente paragrafen toegevoegd.

Downloads

26 juni 2020

Rapport

Zienswijze plan NIRAS radioactief afval België

Over

4 juni 2020

Rapport

Kerncentrales in een Klimaatneutraal Energiesysteem, revised version WISE

Over

In april werd een rapport van de adviesbureaus Berenschot en Kalavasta gepubliceerd over de kosten van nieuwe kerncentrales in Nederland. WISE schreef een uitvoerige reactie, waarin alle belangrijke aannames van het rapport werden doorgelicht. De belangrijkste conclusie; zelfs in de meest gunstige variant zijn we met kernenergie jaarlijks zo’n € 4,6 miljard duurder uit dan de variant zonder kerncentrales.

In dit bericht kun je het originele rapport van Berenschot en Kalavasta lezen en natuurlijk de uitgebreide reactie van WISE.

2 juni 2020

Rapport

Kernafval

Over

Een van de grootste nadelen van kernenergie is het afval dat vrijkomt. De komende jaren worden er veel belangrijke besluiten genomen over de toekomst van het kernafval. WISE wil zich daar intensief tegenaan bemoeien. Hierbij worden wij ondersteund door diverse experts.

Herman Damveld is zelfstandig onderzoeker, energiedeskundige en publicist te Groningen. Hij houdt de ontwikkelingen rondom kernafval nauwlettend in de gaten. Hieronder een aantal van zijn publicaties. 

 

 

22 april 2020

Rapport

Uranium in Afrika? Keep it in the ground!

Over

In Afrika wordt veel uranium gewonnen, met verwoestende gevolgen. WISE ondersteunt de ‘civil society’ in Afrika met onder andere met rapporten en publicaties.  Hier vind je een hele serie publicaties die in het kader van ons werk rond ‘uranium in Afrika’ tot stand zijn gekomen. 

9 maart 2020

Rapport

World Nuclear Industry Status Reports  

Over

Het World Nuclear Industy Status Report (WNISR) onder leiding van Mycle Schneider geeft jaarlijks een uitgebreid overzicht van gegevens over kerncentrales met informatie over hun werking, productie en constructie. De WNISRrapporten kijken naar de werkelijke situatie en benoemen die, onderbouwt met bronnen en geïllustreerd met simpele maar effectieve visualisaties. 

Downloads

1 september 2019

Rapport

Kernenergie

Over

WISE voert campagne tegen kernenergie en vóór schone energie, voor nu en later, voor iedereen. Daar hoort onder andere bij dat we rapporten (laten) maken en informatie verspreiden. De volgende rapporten hebben betrekking op kernenergie. 

22 april 2019

Rapport

Het klimaat rond kernenergie

Over

Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan? Publicatie ter ere van het 40-jarige bestaan van WISE, oktober 2018. Wat zijn de CO2-emissies van kernenergie? Hoe ziet een duurzame energie toekomst eruit zonder kernenergie? Wat zijn de kosten van kernenergie? In het dossier gaan ook uitgebreid in op de veelbesproken thoriumcentrales. Is het een veelbelovende technologie of een wassen neus? 

 

10 november 2018

Rapport

Doel en Tihange

Over

Al sinds de ontdekking van talloze scheurtjes in de reactorvaten van twee Belgische kernreactoren (Doel3 en Tihange2in 2012 , volgt WISE de ontwikkelingen op de voet. Samen met Belgische groepen vragen wij aandacht voor de situatie om de centrales zo snel mogelijk gesloten te krijgen. Een deel van het werk bestaat uit het geven en verspreiden van informatie. Daar horen de volgende rapporten bij. 

10 juni 2017

Rapport

Nucleaire veiligheid

Over

Het rapport (2005) beschrijft de gevaren van het mogelijke gebruik van nucleaire explosieven door terroristen, mogelijke aanvallen op nucleaire installaties met conventionele wapens en grootschalige nucleaire ongelukken.

22 april 2014

Rapport

Nuclear Banks? No thanks! 

Over

Kernenergie is niet alleen een controversiele en gevaarlijke vorm van energie, het is ook een van de meest dure. Om de miljarden die nodig zijn voor de bouw van een kerncentrale bij elkaar te brengen zijn energiebedrijven sterk afhankelijk van banken en andere financiele instellingen. Dit rapport (2010) beschrijft de risico’s en inventariseert welke banken allemaal betrokken zijn bij de financiering van nucleaire installaties.

15 maart 2011