Kennisdossier Kernenergie
5 minuten

Thoriumcentrales; de nieuwe toekomst?

Thorium wordt de laatste tijd vaak genoemd als een alternatieve brandstof voor kerncentrales. Door thorium in plaats van uranium te gebruiken zouden de grote problemen rond kernenergie in één klap worden opgelost. De belangrijkste argumenten die daarbij genoemd worden zijn dat de brandstof makkelijk beschikbaar is en dat het proces veel minder afval en geen plutonium op zou leveren. En thoriumcentrales zouden “inherent veilig“ zijn, dat wil zeggen er kan geen kernexplosie ontstaan. 

Stel dat je met thorium als nieuwe brandstof alle nadelen van kernenergie weg kon nemen dan zouden we de ideale energiebron voor een duurzame energievoorziening in handen hebben. ‘Groene kernenergie’ zou voor energiezekerheid zorgen op momenten dat de wind niet waait en de zon niet schijnt. 

Er zijn grote twijfels over de claims die er met thorium-centrales worden gemaakt. Komt er inderdaad minder afval vrij en is dat inderdaad minder gevaarlijk? Is het goedkoper of juist veel duurder dan de huidige hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon? Thorium vereist daarom nog veel onderzoek.  In China wordt gebouwd aan een eerste zeer kleine proefreactor. 

Twee van de bekendste Nederlandse experts op het gebied van kernenergie, Wim Turkenburg (emeritus hoogleraar Natuurwetenschap & Samenleving) en Jan Leen Kloosterman (professor voor nucleaire reactor fysica aan de TU Delft en tevens uitgesproken voorstander van de thoriumtechnologie) zijn het er over eens dat die stroom producerende commerciële thoriumreactor er pas over tientallen jaren kan zijn. Tientallen jaren dus, zelfs als we nu in Europees verband alle zeilen bij zetten en volop investeren om deze technologie uit de grond te stampen.  Want de thorium technologie staat nog in de kinderschoenen, er moet nog heel veel onderzoek worden gedaan. Wim Turkenburg:  

        Binnen de kernenergiewereld wordt gewerkt aan een nieuwe generatie van kernreactoren, die Generatie IV reactoren worden genoemd. <.> Een probleem is wel dat de kosten van de ontwikkeling van nieuwe typen kerncentrales zeer hoog zijn, de uitkomst van investeringen in deze ontwikkeling onzeker is, en de kernenergieindustrie liever in de verdere toepassing en bouw van de bestaande Generatie III reactoren investeert. Daarnaast is een probleem dat de ontwikkeling van diverse typen Generatie IV reactoren naar een commercieel product waarvoor door overheden een bouwvergunning wordt afgegeven, nog wel een jaar of veertig kan vergen. We zitten dan in 2050 en het klimaatvraagstuk moet dan al zijn opgelost. Je kunt je dus de vraag stellen of deze nieuwe technologie niet te laat komt.” (Fluxenergie, 2 juli 2015)  

 

 

Meer over Kernenergie


Artikel

Wat is kernenergie

2 minuten

Artikel

De kernafvalgrot van de Finnen

2 minuten