Over WISE

WISE (World Information Service on Energy) werkt aan de energierevolutie. Al sinds 1978.

Missie en Visie

WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen.

De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar. Het gebeurt alleen nog niet omdat er grote belangen gemoeid zijn met de manier waarop de energie wordt opgewekt en door de manier waarop de huidige energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan.

WISE, opgericht in 1978, is geworteld in de basisbewegingen tegen kernenergie. Al 40 jaar zetten wij ons in tegen kernenergie en voor groene energie, zodat we de aarde niet nog meer uitputten, maar op zo’n manier gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van hebben. Samen met groepen en individuen dagen wij het huidige energiesysteem uit en promoten oplossingen die bijdragen aan de energierevolutie.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Team

De volgende mensen werken bij WISE aan de energierevolutie:

Kirsten Sleven

kirsten@wisenederland.nl

Kirsten (directeur) is verantwoordelijke voor strategie, beleidsontwikkeling, media en interne zaken. Ook is zij projectleider van Carbonkiller. “De energierevolutie vraagt om een systeemverandering, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is nu niet het geval. Er is daarom druk nodig van onderop om de status quo te doorbreken.”

Lisanne Boersma

lisanne@wisenederland.nl

Lisanne (campaigner Energietransitie) houdt zich bij WISE bezig met de energietransitie en zet zich in voor 100% hernieuwbare energie. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor vrede en mensenrechten. “Meer en meer ben ik erachter gekomen dat deze onderwerpen verweven zijn met de klimaatcrisis, een steeds acuter en omvattender wordende ramp.”

Koert Sondorp

kantoor@wisenederland.nl

Koert (financieel administrator) werkt op freelance-basis. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de aarde, voor mensen. "De aarde overleeft het wel, maar voor ons nageslacht maken we er wel een grote bende van. WISE draagt, op een actieve manier bij aan het aanpakken van de klimaatproblematiek.”

Jan Haverkamp

jan@wisenederland.nl

Jan (senior kernenergie-expert) voert campagne voor de uitfasering van kernenergie wereldwijd. Als klein jongetje wilde Jan al positief meewerken om deze planeet leefbaar te houden. “Ik voel me prettig bij de positieve acties van WISE, die gebaseerd zijn op gedegen informatie. Daarnaast is het een klein collectief met een enorm internationaal netwerk van simpelweg aardige en enorm inspirerende mensen.”

Gerard Brinkman

gerard@wisenederland.nl

Gerard (campaigner Kernenergie) werkt aan campagnes tegen de bouw van nieuwe kerncentrales en tegen de levensduurverlenging van oude. Hij is sinds 1977 al actief tegen kernenergie. “Over tien jaar kunnen we volledig duurzame energie hebben, maar dit kan alleen als we ervoor kiezen!”

Melisa Mustacevic

melisa@wisenederland.nl

Melisa (Content Creator) vervult een creatieve rol binnen WISE. Zij vertelt het verhaal het verhaal van WISE in woord en beeld. "Ik ben het gelukkigst als ik creatief bezig ben. Dat ik daarmee ook op mijn manier nog een steentje bij kan dragen aan het klimaat, maakt het werk voor WISE nog aantrekkelijker."

Daan van den Hoven

daan@wisenederland.nl

Daan (stagiair) ondersteunt alle WISE-campagnes zowel organisatorisch als inhoudelijk. Als masterstudent International Relations is hij meer en meer betrokken geraakt bij de problemen rond klimaatverandering en hij hoopt via WISE echte impact te kunnen hebben. “Als we allemaal stilzitten en verandering aan overheden en multinationals laten, dan gebeurt er nooit wat. We hebben gemotiveerde mensen nodig die de mouwen willen opstropen.”

Successen

Bekijk hier een aantal successen van WISE
Succes

Rijksoverheid stopt met sjoemelstroom

Succes

Nederlandse CO2-prijs voor industrie wordt realiteit

Succes

50.000 mensen op de been tegen kernenergie

Succes

Steeds meer huishoudens met groene stroom

Succes

Particulieren kopen en vernietigen massaal CO2

Succes

WISE wint bij de Raad van State toegang tot emissiedata

Succes

Open source meetapparaten uitgezet voor gammastraling

Succes

WISE is bedenker van de term sjoemelstroom

Activiteiten en werkwijze

We zijn ervan overtuigd dat de energierevolutie pas zal rijpen als we erin slagen voldoende druk op te bouwen voor een echte verandering. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen. Dit doen we door middel van kennis & advies, campaigning & lobbying en het ontwikkelen van tools, inspelend op de actualiteit en behoeften. De overstap van de samenleving naar duurzame energie en geen gebruik van kernenergie zijn onze centrale thema’s.

Ook ondersteunen wij groepen en individuen in hun strijd voor de energierevolutie. Internationaal delen wij informatie, brengen wij partijen samen en geven wij advies aan andere organisaties en netwerken. WISE publiceert bovendien elke zes weken het vakblad Nuclear Monitor, een Engelstalig tijdschrift dat de wereldwijde antikernenergie-beweging voorziet van betrouwbare, onmisbare informatie over kernenergie. Ook laat WISE regelmatig issues onderzoeken en brengt rapporten & onderzoeken uit. Deze verschijnen vaak in het Engels. 

Bestuur

Het bestuur van WISE bestaat momenteel uit vier personen. Het bestuur is onbezoldigd en krijgt alleen reiskosten vergoed.

Loeke Pam

Loeke (voorzitter) is activiste, kunstenares en oud-medewerkster van WISE. Ze werkt als ‘voiceover actrice’ en ze is tevens mede-eigenaresse van GoldenAgeCostumes, verhuur van 17e eeuwse kostuums.

Rob van Ballegoij

Rob (penningmeester) is actief in het landelijk platform tegen kernenergie, gepensioneerd directeur van verschillende basisscholen en als vrijwilliger actief bij diverse organisaties.

Jim Klingers

Jim (secretaris) werkte o.a. voor Milieudefensie, Greenpeace en Free Press Unlimited, was freelance journalist en communicatiespecialist en is tegenwoordig actief als zelfstandig bouwhistoricus en restauratieadviseur.

Peter Kodde

Peter (algemeen bestuurslid) werkt als organizer op energie en klimaat issues bij Milieudefensie, geeft organizing en campagne training bij  Stroomversnellers en is bij tal van grassroots initiatieven betrokken bij het opzetten en uitvoeren van actiecampagnes.

ANBI status

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften en notariële schenkingen vrijgesteld zijn van belasting. Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Elke ANBI-organisatie moet via haar website een aantal gegevens openbaar maken. Hieronder doen we dat voor WISE. 

ANBI-informatie

WISE documentatie

Rapport

Jaarrekeningen WISE