Over WISE

WISE (World Information Service on Energy) werkt aan de energierevolutie. Al sinds 1978.

Missie en Visie

WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen.

De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar. Het gebeurt alleen nog niet omdat er grote belangen gemoeid zijn met de manier waarop de energie wordt opgewekt en door de manier waarop de huidige energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan.

WISE, opgericht in 1978, is geworteld in de basisbewegingen tegen kernenergie. Al 40 jaar zetten wij ons in tegen kernenergie en voor groene energie, zodat we de aarde niet nog meer uitputten, maar op zo’n manier gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van hebben. Samen met groepen en individuen dagen wij het huidige energiesysteem uit en promoten oplossingen die bijdragen aan de energierevolutie.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Team

De volgende mensen werken bij WISE aan de energierevolutie:

Lisanne Boersma

lisanne@wisenederland.nl

Lisanne (campaigner Energietransitie) houdt zich bij WISE bezig met de energietransitie en zet zich in voor 100% hernieuwbare energie. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor vrede en mensenrechten. “Meer en meer ben ik erachter gekomen dat deze onderwerpen verweven zijn met de klimaatcrisis, een steeds acuter en omvattender wordende ramp.”

Jan Haverkamp

jan@wisenederland.nl

Jan (senior kernenergie-expert) voert campagne voor de uitfasering van kernenergie wereldwijd. Als klein jongetje wilde Jan al positief meewerken om deze planeet leefbaar te houden. “Ik voel me prettig bij de positieve acties van WISE, die gebaseerd zijn op gedegen informatie. Daarnaast is het een klein collectief met een enorm internationaal netwerk van simpelweg aardige en enorm inspirerende mensen.”

Gerard Brinkman

gerard@wisenederland.nl

Gerard (campaigner Kernenergie) werkt aan campagnes tegen de bouw van nieuwe kerncentrales en tegen de levensduurverlenging van oude. Hij is sinds 1977 al actief tegen kernenergie. “Over tien jaar kunnen we volledig duurzame energie hebben, maar dit kan alleen als we ervoor kiezen!”

Maya Verlinden

maya@wisenederland.nl

Maya (project coordinator energietransitie) zet zich in voor een beter en eerlijker Europees emissiehandelssysteem (ETS) binnen het EU LIFE project en de Carbon Killer campagne. Voor WISE werktte zij voor internationale projecten voor mensenrechten, milieu en klimaatrechtvaardigheid. “De strijd tegen klimaatverandering is de grootste uitdaging van deze tijd. Vervuilende bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen, en ik hoop dat een ambitieuzer emissie handelssysteem dit eindelijk zal afdwingen."

Koert Sondorp

kantoor@wisenederland.nl

Koert (financieel administrator) werkt op freelance-basis. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de aarde, voor mensen. "De aarde overleeft het wel, maar voor ons nageslacht maken we er wel een grote bende van. WISE draagt, op een actieve manier bij aan het aanpakken van de klimaatproblematiek.”

Successen

Bekijk hier een aantal successen van WISE
Succes

Nederlandse CO2-prijs voor industrie wordt realiteit

Succes

Gemeentes nemen advies WISE over

Succes

50.000 mensen op de been tegen kernenergie

Succes

Steeds meer huishoudens met groene stroom

Succes

Rijksoverheid stopt met sjoemelstroom

Succes

Particulieren kopen en vernietigen massaal CO2

Succes

WISE wint bij de Raad van State toegang tot emissiedata

Succes

Open source meetapparaten uitgezet voor gammastraling

Succes

WISE is bedenker van de term sjoemelstroom

Activiteiten en werkwijze

We zijn ervan overtuigd dat de energierevolutie pas zal rijpen als we erin slagen voldoende druk op te bouwen voor een echte verandering. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen. Dit doen we door middel van kennis & advies, campaigning & lobbying en het ontwikkelen van tools, inspelend op de actualiteit en behoeften. De overstap van de samenleving naar duurzame energie en geen gebruik van kernenergie zijn onze centrale thema’s.

Ook ondersteunen wij groepen en individuen in hun strijd voor de energierevolutie. Internationaal delen wij informatie, brengen wij partijen samen en geven wij advies aan andere organisaties en netwerken. WISE publiceert bovendien elke zes weken het vakblad Nuclear Monitor, een Engelstalig tijdschrift dat de wereldwijde antikernenergie-beweging voorziet van betrouwbare, onmisbare informatie over kernenergie. Ook laat WISE regelmatig issues onderzoeken en brengt rapporten & onderzoeken uit. Deze verschijnen vaak in het Engels. 

Bestuur

Het bestuur van WISE bestaat momenteel uit vier personen. Het bestuur is onbezoldigd en krijgt alleen reiskosten vergoed.

Jorien de Lege

Jorien (voorzitter) noemt zichzelf een ‘milieuridder met een journalistiek hart.’ Ze begon haar carrière als journalist en werkte onder meer bij De Volkskrant. Bij Greenpeace werkte Jorien als campaigner Klimaat & Energie. Vlak na haar aantreden werd kernenergie een belangrijk thema op de agenda – o.a. door de Fukushima-ramp (2011). Ook zat Jorien in de OR, waar ze de nodige bestuurlijke ervaring heeft opgedaan. Momenteel is Jorien werkzaam bij Milieudefensie en houdt zij zich bezig met klimaatrechtvaardigheid en energie.

Thessa Meijlis

Thessa (secretaris)  is in het verleden werkzaam geweest bij WISE als office manager en campaigner voor de Don’t Nuke the Climate campagne. Daarvoor werkte zij voor Milieudefensie / JMA o.a. op het gebied van fondswerving en publiciteit. Nu is zij werkzaam bij de UvA als archivaris.

Jim Klingers

Jim (algemeen bestuurslid) werkte o.a. voor Milieudefensie, Greenpeace en Free Press Unlimited, was freelance journalist en communicatiespecialist en is tegenwoordig actief als zelfstandig bouwhistoricus en restauratieadviseur.

Peter Kodde

Peter (algemeen bestuurslid) werkt als organizer op energie en klimaat issues bij Milieudefensie, geeft organizing en campagne training bij  Stroomversnellers en is bij tal van grassroots initiatieven betrokken bij het opzetten en uitvoeren van actiecampagnes.

 

ANBI status

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften en notariële schenkingen vrijgesteld zijn van belasting. Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Elke ANBI-organisatie moet via haar website een aantal gegevens openbaar maken. Hieronder doen we dat voor WISE. 

Verslag

WISE documentatie

Rapport

Jaarrekeningen WISE