Kennisdossier Duurzaamheid
3 minuten

Is kernenergie duurzaam?

Steeds meer mensen dat kernenergie nodig is om verdere klimaatverandering tegen te houden. Maar kernenergie is geen duurzame energie, om meerdere redenen:

  1. Kernenergie is niet hernieuwbaar: Uranium is een brandstof die opraakt.
  2. Kernenergie is niet schoon: Bij de productie van kernenergie ontstaat levensgevaarlijk radioactief afval dat niet veilig kan worden opgeborgen.

1) Kernenergie is een eindige energiebron en uranium een eindige grondstof

Voorstanders van kernenergie wijzen vaak op de grote voorraden uranium die te vinden zijn in de natuur. Uranium wordt bijvoorbeeld gevonden in oceaanwater. Het betreft dan echter concentraties van 0,0000002%. De kosten om dit uranium vrij te maken voor energieproductie zijn natuurlijk belachelijk groot. Bovendien zou de winning en verrijking van dit uranium meer energie vereisen dan ermee geproduceerd kan worden. De hoeveelheid uranium die er wereldwijd economisch winbaar ter beschikking staat is bij gelijk of licht stijgend gebruik voldoende voor 80 tot 300 jaar. Maar het lijkt er op dat gebruik gaat afnemen, dus de beschikbaarheid neemt toe. Een andere manier om het te benaderen:  Als we zouden besluiten om alle elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen te vervangen door kerncentrales dan zou er genoeg rendabel winbare uranium als brandstof beschikbaar zijn voor ongeveer 3 tot 4 jaar.

Slechts een kleine fractie van al het uranium op aarde gebruikt kan echt gebruikt worden. In 1000 kilo erts zit vaak maar 1 kilo uranium waarvan ook nog maar de helft echt vrijgemaakt kan worden uit het erts; 500 gram uranium uit 1000 kilo erts.

Er zijn verschillende categorieën uranium voorraden, ingedeeld naar rijkheid van het erts. Volgens de meest recente gegevens over mondiale uranium voorraden van het Nuclear Energy Agency en het International Atomic Energy Agency is de totale voorraad winbaar uranium op aarde 3.537.000 ton; dit is de som van de goed toegankelijke voorraden plus de geschatte extra voorraden die winbaar zijn voor minder dan $ 80/kg. Uitgaande van het huidig uranium gebruik, dat 67.000 ton per jaar bedraagt, zou er voldoende uranium beschikbaar zijn voor ongeveer 50 jaar. De totale uranium voorraad is uiteraard veel groter. NEA en IAEA schatten het totaal van alle reserves op 14.4 miljoen ton. Maar deze reserves zijn niet alleen heel moeilijk winbaar en daardoor niet economisch rendabel, het percentage bruikbaar uranium in het erts is ook veel te laag om te gebruiken voor elektriciteitsproductie. Grote delen van de huidig aangetoonde voorraden zijn al marginaal. Dat geldt voor mijnen in Namibië, Zuid Afrika, Kazachstan, en voor de Olympic Dam mijn in Australië.

De hoeveelheid uranium die er wereldwijd economisch winbaar ter beschikking staat is bij gelijk of licht stijgend gebruik voldoende voor 80 tot 300 jaar. Maar het lijkt er op dat gebruik gaat afnemen, dus de beschikbaarheid neemt toe.

2. Kernafval

Bedrijven en organisaties die ons proberen wijs te maken dat kernenergie duurzaam is laten het afvalprobleem graag achterwege. Bij de winning van uranium komen enorme hoeveelheden gevaarlijk radioactief materiaal vrij die achter blijven in het milieu. En bij de productie van kernenergie ontstaat levensgevaarlijk radioactief materiaal dat vele duizenden jaren moet worden opgeslagen. Alleen weet men nog niet hoe… Op onze website vind je veel meer informatie over kernafval:

Achtergrondinfo en factsheets

Meer over Duurzaamheid


Artikel

Energie besparen

8 minuten

Artikel

Hoe werkt een windmolen?

4 minuten