Kennisdossier

Duurzaamheid

Onze energievoorziening verandert snel. Niet alleen wekken we steeds meer duurzame energie op, we moeten het ook efficiënter gebruiken en opslaan.

Artikel

Energie besparen

8 minuten

Artikel

Is kernenergie duurzaam?

3 minuten

Artikel

Hoe werkt een windmolen?

4 minuten

Artikel

Hoe zit het met groen gas?

4 minuten

Artikel

Waterstof

8 minuten

Artikel

Biomassa voor energie: een tricky business! 

13 minuten

Artikel

Betalen grote bedrijven hun eerlijke deel van de energiebelasting?

3 minuten

Artikel

Energiebelasting, hoe zit dat precies?

5 minuten


Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers 2021

Over

Het jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers is opgesteld door de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE. De organisaties willen met het onderzoek de transparantie van de energiemarkt vergroten en consumenten goed informeren. Daarnaast willen ze Nederlandse stroomleveranciers aanzetten om duurzame keuzes te maken.

13 december 2021

Rapport

Gemeentes op Groen

Over

Uit een inventarisatie van WISE over stroomcontracten van Nederlandse gemeentes is gebleken dat ambtenaren in het proces van stroom aanbesteden tegen verschillende problemen aanlopen. Dat kan gaan over Europese aanbestedingsregels, gebrek aan kennis over duurzame stroom, of tal van andere kleine dingen die in een complex proces zoals een stroomaanbesteding kunnen voorkomen. Dit onderzoek brengt in kaart wat de valkuilen en mogelijkheden zijn van duurzaam stroom aanbesteden voor gemeentes.

25 januari 2021

Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Over

WISE doet samen met Natuur & Milieu, Consumentenbond en Greenpeace onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met dit onderzoek bevorderen wij de transparantie van de stroommarkt en stimuleren we Nederlandse stroomleveranciers om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone stroomvoorziening.

1 november 2019

Rapport

CO2-heffing voor de industrie

Over

Adviesbureau CE Delft analyseerde in opdracht van WISE  en Greenpeace de effecten van de invoering van een CO2-minimumprijs voor de industrie die deelneemt aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Hieruit blijkt dat het onzin is om deze opgave volledig te laten gijzelen door het argument van het level playing field. De schouders van de industrie zijn namelijk sterk genoeg om de kosten een CO2-heffing te dragen.

1 november 2018

Rapport

Nuclear Banks? No thanks! 

Over

Kernenergie is niet alleen een controversiele en gevaarlijke vorm van energie, het is ook een van de meest dure. Om de miljarden die nodig zijn voor de bouw van een kerncentrale bij elkaar te brengen zijn energiebedrijven sterk afhankelijk van banken en andere financiele instellingen. Dit rapport (2010) beschrijft de risico’s en inventariseert welke banken allemaal betrokken zijn bij de financiering van nucleaire installaties.

15 maart 2011