Kennisdossier Duurzaamheid
4 minuten

Hoe zit het met groen gas?

Als je een energiecontract afsluit dan omvat dat in de meeste gevallen naast elektriciteit ook gas, om mee te koken en de CV ketel mee te stoken. Zowel stroom als ook gas bestaan in een groene en een grijze variant. In tegenstelling tot groene stroom is het voor veel mensen onduidelijk wat groen gas nu eigenlijk is. Hoe komt groen gas tot stand en hoe kun je er zeker van zijn dat het gas dat je van je leverancier afneemt groen is?   

Om te begrijpen wat de term groen gas nu eigenlijk betekent, is het handig om eerst wat meer te weten over de productie en het gebruik van aardgas in Nederland.  

Aardgas 

Aardgas komt nog steeds voor een groot deel uit de gasreserves in Groningen en uit een paar andere kleinere velden in Nederland. Daarnaast wordt een deel geïmporteerd, voornamelijk uit Rusland en Noorwegen. Dit gebeurt via pijpleidingen in het geval van gasvormig gas. Er wordt de laatste jaren ook steeds meer vloeibaar gas (LNG) geïmporteerd, dat wordt binnengebracht per tanker. Het geïmporteerde gas heeft een hogere calorische waarde dan het gas uit Groningen. Dit gas wordt daarom eerst geschikt gemaakt voor gebruik in huishoudens door het te vermengen met stikstof in stikstofinstallaties, waarna het via het landelijk gastransportnetwerk naar de rest van Nederland wordt vervoerd. Zowel het geïmporteerde als in Nederland gewonnen gas wordt via het landelijk netwerk getransporteerd en verkocht aan grootverbruikers (industrieën) en energiebedrijven of via pijpleidingen geëxporteerd naar o.a. België, Duitsland en Italië. 
 

Een deel van het gas wordt in gascentrales van energiebedrijven omgezet in elektriciteit. De afgelopen jaren draaien de gascentrales in Nederland maar op een kwart van hun capaciteit, vooral omdat het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit veel goedkoper is. Helaas gaat dit ook gepaard met meer CO2 uitstoot 

Tot slot komt een deel van het opgewekte en geïmporteerde gas uiteindelijk via de verschillende regionale distributienetten bij Nederlandse huishoudens terecht, voor verwarming en koken op gas. 

Groen gas 

Maar hoe zit het nu met groen gas? Allereerst is het goed om onderscheid te maken tussen biogas en CO2 gecompenseerd gas. Beiden worden namelijk met de term ‘groen gas’ aangeduid.  Biogas is gas uit biomassa zoals rioolslib, mest, tuinafval, of resten groenten en fruit. Vergisting is het proces waarbij dit organisch materiaal omgezet wordt naar biogas. Door het verwijderen van kooldioxide kan er ‘groen gas’ van gemaakt worden. Omdat dit gas ontstaat uit biomassa is het hernieuwbaar, in tegenstelling tot aardgas dat bijdraagt aan het opraken van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen. Zolang afgedankte biomassa gebruikt wordt voor het produceren van groen gas en er geen concurrentie ontstaat met de voedselproductie is de milieuwinst van groen gas ten opzichte van het gebruik van aardgas groot. Het groene gas wordt op het aardgasnetwerk ingevoed en komt zo bijvoorbeeld bij huishoudens terecht. Groen biogas is - eenmaal toegevoegd op het gasnetwerk – natuurlijk niet meer van aardgas te onderscheiden. Om de herkomst te kunnen garanderen wordt groen gas net als elektriciteit gekoppeld aan certificaten, die precies vastleggen hoe en waar het groene gas is geproduceerd.  Het aandeel groen gas is in Nederland nog erg klein, namelijk niet meer dan 1% van de totale gasvoorziening.

CO2 gecompenseerd gas  

Als we het hebben over Co2 gecompenseerd gas of klimaat gecompenseerd gas gaat het eigenlijk over het gebruik van aardgas waarvan de CO2 uitstoot wordt gecompenseerd door diverse initiatieven, zoals de aanplant van bossen of investeringen in duurzame energieopwekking. Vaak hebben deze projecten ook nog een positieve sociale component. Energieleveranciers die CO2 gecompenseerd gas aanbieden kopen meestal certificaten in waarmee ze kunnen bewijzen dat er ook echt CO2-compensatie plaatsvindt, bijvoorbeeld bij Goldstandard; het meest strenge internationale keurmerk voor klimaatcompensatie. Door evenveel certificaten te kopen als klanten aan gas verbruiken kan de netto CO2 uitstoot hierdoor tot nul gereduceerd worden. Het gaat dan vaak wel om projecten die overal in de wereld uitgevoerd kunnen worden.  

Omdat er met gecompenseerd gas nog steeds fossiele brandstof wordt verstookt, blijft het een minder duurzame optie dan het gebruiken van groen biogas. Omdat productie van biogas op grote schaal voorlopig niet aan de orde is, is CO2 gecompenseerd gas desalniettemin een goed alternatief. Door over te stappen naar een groene energieleverancier via de Wise energievergelijker kun je ervan verzekerd zijn dat het gas dat je afneemt op z’n minst CO2 gecompenseerd is! En dat je stroom echt groen is natuurlijk.   

Evelien Kostermans / WISE 

Meer over Duurzaamheid


Artikel

Energiescenario’s van de toekomst

3 minuten

Artikel

Energie besparen

8 minuten