Kennisdossier Kernenergie
5 minuten

Kernwapens en kernenergie

Kernenergie en kernwapens worden ook weleens een Siamese tweeling genoemd. Wie een kerncentrale kan bouwen, kan met relatief weinig extra middelen ook een kernwapen produceren. In het verleden was de belangrijkste reden om een kerncentrale te bouwen in landen als de VS, het VK, Frankrijk, Rusland, China, maar ook bijvoorbeeld Zweden, Brazilië, Zuid Afrika, India en Pakistan, het militaire gebruik ervan.  

De verspreiding van kernwapens en/of kernwapentechnologie wordt ‘nucleaire proliferatie’ genoemd. De civiele kernindustrie is vaker wel dan niet de bron van proliferatie. De verschillende stappen in de civiele keten van de kernindustrie zijn dezelfde voor de militaire kernindustrie: van uraniummijnbouw tot uraniumverrijking, van fabricage van splijtstof tot opwerking: alle stappen, materialen, technologie, en uitrusting zijn hetzelfde. Er is maar een extra stap nodig: de productie van het kernwapen zelf. 

Zowel civiele als militaire uraniumverrijkingsfabrieken kunnen hoogverrijkt uranium produceren: het is dezelfde technologie. Hetzelfde is van toepassing voor uraniummijnbouw: militair uranium is precies hetzelfde als civiel uranium. Zo is er ook geen enkel verschil tussen civiele en militaire opwerkingsfabrieken: beiden gebruiken dezelfde technologie om het plutonium van de gebruikte splijtstof te scheiden. Plutonium van civiele kernfabrieken kan worden gebruikt voor de productie van kernbommen. 

Bij nieuwe, zogenaamde generatie IV kerncentrale-ontwerpen wordt dit probleem alleen maar groter. De meesten zijn afhankelijk van het bijleveren van opwerkingstechnologie, zodat landen die deze centrales gebruiken zelf ook radioactieve stoffen voor militair gebruik kunnen afscheiden. Ook kunnen een aantal van deze centrales plutonium kweken door het bijmengen van uranium in de brandstof. 

Het is des te meer reden om voor een afbouw van de nucleaire sector te zijn. Hoe minder landen kernenergie gebruiken, hoe moeilijker het wordt om kernwapens te maken. 

 

Meer over Kernenergie


Artikel

Wat is kernenergie

2 minuten

Artikel

De kernafvalgrot van de Finnen

2 minuten