Kennis

WISE bouwt al langer dan 40 jaar aan kennis over (kern)energie en verschillende soorten stroomopwekking.

Kennisdossiers

Hier vind je onze kennisdossiers.
Kennisdossier

CO2 emissiehandel

CO2 emissiehandel is het Europese systeem om kosteneffectief de CO2-uitstoot van de industrie, energiesector en luchtvaart naar beneden te brengen.

10 artikelen

Kennisdossier

CO2 en Klimaat

De hoeveelheid CO2, koolstofdioxide, is de afgelopen 150 jaar erg sterk is toegenomen. Hierdoor warmt de aarde op, met grote gevolgen voor het klimaat.

9 artikelen

Kennisdossier

Duurzaamheid

Onze energievoorziening verandert snel. Niet alleen wekken we steeds meer duurzame energie op, we moeten het ook efficiënter gebruiken en opslaan.

14 artikelen

Kennisdossier

Fossiele stroom

De toename van CO2 in onze atmosfeer is vooral te wijten aan het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas. Nog steeds zijn dit in Nederland de voornaamste grondstoffen voor elektriciteit.

5 artikelen

Kennisdossier

Groene stroom

Groene stroom is opgewekt door wind, zon, water of biomassa. Hoe werkt dit en hoe duurzaam zijn deze verschillende technieken?

13 artikelen

Kennisdossier

Kerncentrales

In Nederland volgen we Borssele op de voet, zeker nu er plannen zijn om hier twee nieuwe kerncentrales te bouwen.  Ook internationaal houden we ons bezig met levensduurverlenging van oude kerncentrales.

11 artikelen

Kennisdossier

Kernenergie

Zo'n 70 jaar geleden is de eerste kerncentrales gebouwd. Lees hier alles over de geschiedenis, de techniek, en de nadelen van kernenergie.

30 artikelen

Kennisdossier

Sjoemelstroom

Veel leveranciers verkopen sjoemelstroom: grijze stroom die 'vergroend' is met spotgoedkope certificaten uit het buitenland die weinig bijdragen aan verduurzaming.

10 artikelen

Nuclear Monitor

De Nuclear Monitor is een uniek Engelstalig tijdschrift dat de wereldwijde antikernenergiebeweging voorziet van betrouwbare en bruikbare informatie over kernenergie.

Ga naar Nuclear Monitor

Rapporten en onderzoeken

WISE laat regelmatig issues onderzoeken en brengt rapporten & onderzoeken uit.

Rapport

Presentations: The road ahead for the EU ETS and CBAM after the EU elections

Over

These are the slides of the two presentations during the event “The road ahead for the EU ETS and CBAM after the EU elections”. The first presentation was during the panel discussion about CBAM, the second about ETS 2

17 juni 2024

Rapport

Witte zwanen, zwarte zwanen

Over

Nu 5 miljard investeren in energiebesparing en de ontwikkeling van opslagtechnieken is uit CO2 -oogpunt efficienter dan het bouwen van 2 nieuwe kerncentrales. De 5 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd om kernenergie te stimuleren, kan veel effectiever worden ingezet in directe verduurzaming. Dit geldt zowel voor het behalen van de klimaatdoelen, het helpen van mensen in energie-armoede als het verbeteren van de economische structuur van Nederland, becijfert advies- en onderzoeksbureau Rebel in opdracht van WISE en Milieudefensie.

15 augustus 2023

Rapport

The use of auctioning revenues from the EU ETS for climate action

Over

Deze studie analyseert de rapportage over het gebruik van ETS-veilinginkomsten sinds 2013 en onderzoekt hoe landen deze inkomsten gebruiken om klimaatactie financieren. Hiervoor hebben we acht landen geselecteerd als casestudy’s, namelijk Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Portugal.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Ecologic in opdracht van WISE in het kader van het ETX LIFE project.

14 juni 2022

Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Over

WISE deed samen met Natuur & Milieu, Consumentenbond en Greenpeace onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met dit onderzoek bevorderden wij de transparantie van de stroommarkt en stimuleerden we Nederlandse stroomleveranciers om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone stroomvoorziening.

1 november 2021

Rapport

Additional profits of sectors and firms from the EU ETS 2008-2019

Over

This report by CE Delft was commissioned by Carbon Market Watch

Summary

This study has calculated the additional profits that sectors and companies have made from the EU ETS between 2008 to 2019 for the fifteen most CO2-intensive sectors plus aviation in nineteen EU countries.

In our study we have investigated three types of profits:

1. Profits from overallocation of free emission allowances.
2. Profits from using cheaper international offsets for compliance.
3. Profits from passing through (part of) the opportunity costs of freely obtained allowances into product prices.

7 juni 2021

Rapport

Gemeentes op Groen

Over

Uit een inventarisatie van WISE over stroomcontracten van Nederlandse gemeentes is gebleken dat ambtenaren in het proces van stroom aanbesteden tegen verschillende problemen aanlopen. Dat kan gaan over Europese aanbestedingsregels, gebrek aan kennis over duurzame stroom, of tal van andere kleine dingen die in een complex proces zoals een stroomaanbesteding kunnen voorkomen. Dit onderzoek brengt in kaart wat de valkuilen en mogelijkheden zijn van duurzaam stroom aanbesteden voor gemeentes.

25 januari 2021

Rapport

Urenco

Over

Urenco, het Brits-Duits-Nederlands consortium dat verrijkt uranium produceert, is wereldwijd de grootste aanbieder van lichtverrijkt uranium. Echter, de afgelopen vijftig jaar zijn voor Urenco niet bepaald vlekkeloos verlopen. En nog steeds staat Urenco onder druk, want de verwachtte groei van kernenergie blijft uit, er is flinke overcapaciteit op de verrijkingsmarkt én de orders krimpen. Daarnaast heeft de Duitse Atom Ausstieg impact op de krimp van kernenergie in Europa en is er in Duitsland discussie over de levering van verrijkt uranium voor de brandstof voor de ‘scheurtjesreactoren’ in Tihange en Doel. De brochure ‘Urenco 1970-2020: Van Verdrag van Almelo naar Atom Ausstieg’ beschrijft de ontwikkeling van uraniumverrijking, de troebele geschiedenis en de onzekere toekomst van Urenco.

13 juli 2020

Rapport

Tsjernobyl

Over

Dit document is in 1996 gepubliceerd, maar het was tot nu toe niet online beschikbaar. De tekst is grotendeels ongewijzigd, maar taalkundig gemoderniseerd. Daarnaast zijn voor beter begrip drie recente paragrafen toegevoegd.

Downloads

26 juni 2020

Rapport

Zienswijze plan NIRAS radioactief afval België

Over

4 juni 2020

Rapport

Kerncentrales in een Klimaatneutraal Energiesysteem, revised version WISE

Over

In april werd een rapport van de adviesbureaus Berenschot en Kalavasta gepubliceerd over de kosten van nieuwe kerncentrales in Nederland. WISE schreef een uitvoerige reactie, waarin alle belangrijke aannames van het rapport werden doorgelicht. De belangrijkste conclusie; zelfs in de meest gunstige variant zijn we met kernenergie jaarlijks zo’n € 4,6 miljard duurder uit dan de variant zonder kerncentrales.

In dit bericht kun je het originele rapport van Berenschot en Kalavasta lezen en natuurlijk de uitgebreide reactie van WISE.

2 juni 2020

Rapport

Kernafval

Over

Een van de grootste nadelen van kernenergie is het afval dat vrijkomt. De komende jaren worden er veel belangrijke besluiten genomen over de toekomst van het kernafval. WISE wil zich daar intensief tegenaan bemoeien. Hierbij worden wij ondersteund door diverse experts.

Herman Damveld is zelfstandig onderzoeker, energiedeskundige en publicist te Groningen. Hij houdt de ontwikkelingen rondom kernafval nauwlettend in de gaten. Hieronder een aantal van zijn publicaties. 

 

 

22 april 2020

Rapport

Borssele  

Over

Het organiseren van acties tegen de geplande levensduurverlenging van Borssele is een belangrijk onderdeel van het campagnewerk van WISE. Daar hoort onder andere bij dat we rapporten (laten) maken en informatie verspreiden. De volgende rapporten hebben betrekking op de kerncentrale Borssele. 

 

1 april 2020

Rapport

Uranium in Afrika? Keep it in the ground!

Over

In Afrika wordt veel uranium gewonnen, met verwoestende gevolgen. WISE ondersteunt de ‘civil society’ in Afrika met onder andere met rapporten en publicaties.  Hier vind je een hele serie publicaties die in het kader van ons werk rond ‘uranium in Afrika’ tot stand zijn gekomen. 

9 maart 2020

Rapport

World Nuclear Industry Status Reports  

Over

Het World Nuclear Industy Status Report (WNISR) onder leiding van Mycle Schneider geeft jaarlijks een uitgebreid overzicht van gegevens over kerncentrales met informatie over hun werking, productie en constructie. De WNISRrapporten kijken naar de werkelijke situatie en benoemen die, onderbouwt met bronnen en geïllustreerd met simpele maar effectieve visualisaties. 

Downloads

1 september 2019

Rapport

Kernenergie

Over

WISE voert campagne tegen kernenergie en vóór schone energie, voor nu en later, voor iedereen. Daar hoort onder andere bij dat we rapporten (laten) maken en informatie verspreiden. De volgende rapporten hebben betrekking op kernenergie. 

22 april 2019

Rapport

Het klimaat rond kernenergie

Over

Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan? Publicatie ter ere van het 40-jarige bestaan van WISE, oktober 2018. Wat zijn de CO2-emissies van kernenergie? Hoe ziet een duurzame energie toekomst eruit zonder kernenergie? Wat zijn de kosten van kernenergie? In het dossier gaan ook uitgebreid in op de veelbesproken thoriumcentrales. Is het een veelbelovende technologie of een wassen neus? 

 

10 november 2018

Rapport

CO2-heffing voor de industrie

Over

Adviesbureau CE Delft analyseerde in opdracht van WISE  en Greenpeace de effecten van de invoering van een CO2-minimumprijs voor de industrie die deelneemt aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Hieruit blijkt dat het onzin is om deze opgave volledig te laten gijzelen door het argument van het level playing field. De schouders van de industrie zijn namelijk sterk genoeg om de kosten een CO2-heffing te dragen.

1 november 2018

Rapport

Doel en Tihange

Over

Al sinds de ontdekking van talloze scheurtjes in de reactorvaten van twee Belgische kernreactoren (Doel3 en Tihange2in 2012 , volgt WISE de ontwikkelingen op de voet. Samen met Belgische groepen vragen wij aandacht voor de situatie om de centrales zo snel mogelijk gesloten te krijgen. Een deel van het werk bestaat uit het geven en verspreiden van informatie. Daar horen de volgende rapporten bij. 

10 juni 2017

Rapport

Rijksoverheid en sjoemelstroom

Over

Het vergroten van transparantie op de energiemarkt maakt een belangrijk deel uit van het werk van WISE. Daar hoort onder andere bij dat we rapporten (laten) maken en informatie verspreiden. De volgende rapporten hebben betrekking op sjoemelstroom. 

1 januari 2016

Rapport

Nucleaire veiligheid

Over

Het rapport (2005) beschrijft de gevaren van het mogelijke gebruik van nucleaire explosieven door terroristen, mogelijke aanvallen op nucleaire installaties met conventionele wapens en grootschalige nucleaire ongelukken.

22 april 2014

Rapport

Nuclear Banks? No thanks! 

Over

Kernenergie is niet alleen een controversiele en gevaarlijke vorm van energie, het is ook een van de meest dure. Om de miljarden die nodig zijn voor de bouw van een kerncentrale bij elkaar te brengen zijn energiebedrijven sterk afhankelijk van banken en andere financiele instellingen. Dit rapport (2010) beschrijft de risico’s en inventariseert welke banken allemaal betrokken zijn bij de financiering van nucleaire installaties.

15 maart 2011