Kennisdossier

Sjoemelstroom

Veel leveranciers verkopen sjoemelstroom: grijze stroom die ‘vergroend’ is met spotgoedkope certificaten uit het buitenland die weinig bijdragen aan verduurzaming.

Artikel

Prijzen GvO’s

3 minuten

Artikel

Zo werkt de handel in groene stroom

4 minuten

Artikel

Wat is sjoemelstroom?

5 minuten

Artikel

FAQ Full Disclosure

7 minuten

Artikel

FAQ’s Garanties van Oorsprong (GvO’s)

7 minuten

Artikel

Stroometiketten: Laat je niet misleiden

4 minuten

Artikel

Het stroometiket

3 minuten


Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Over

WISE deed samen met Natuur & Milieu, Consumentenbond en Greenpeace onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met dit onderzoek bevorderden wij de transparantie van de stroommarkt en stimuleerden we Nederlandse stroomleveranciers om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone stroomvoorziening.

1 november 2021

Rapport

Rijksoverheid en sjoemelstroom

Over

Het vergroten van transparantie op de energiemarkt maakt een belangrijk deel uit van het werk van WISE. Daar hoort onder andere bij dat we rapporten (laten) maken en informatie verspreiden. De volgende rapporten hebben betrekking op sjoemelstroom. 

1 januari 2016

Rapport

Nuclear Banks? No thanks! 

Over

Kernenergie is niet alleen een controversiele en gevaarlijke vorm van energie, het is ook een van de meest dure. Om de miljarden die nodig zijn voor de bouw van een kerncentrale bij elkaar te brengen zijn energiebedrijven sterk afhankelijk van banken en andere financiele instellingen. Dit rapport (2010) beschrijft de risico’s en inventariseert welke banken allemaal betrokken zijn bij de financiering van nucleaire installaties.

15 maart 2011