Kennisdossier Sjoemelstroom
2 minuten

Prijzen GvO’s

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is en bewijs dat er ergens één MWh duurzame stroom is opgewekt.  In Nederland is CertiQ de instantie die GvO’s uitgeeft. Leveranciers moeten deze GvO’s voorleggen om te kunnen zeggen dat ze groene stroom leveren. Prijzen van GvO’s worden bepaald in deals tussen producenten van duurzame energie en certificatenhandelaren (brokers) en/of energiebedrijven.  CertiQ geeft aan dat GvO’s gemiddeld drie keer worden verhandeld. Er is geen transparante marktplaats  en daarom is het lastig om de actuele prijsontwikkelingen te volgen. WISE monitort de prijsontwikkeling via contacten met diverse partijen uit de Europese energiemarkt.

Door de coronacrisis en de lente waarin er veel wind- en zonne-energie is opgewekt in Nederland is de prijs van wind-GvO’s tijdelijk sterk gedaald. Soms lag de prijs tussen de €1,25 en €1.75

Prijsontwikkeling

Sinds 2015 horen we steeds vaker dat Nederlandse windenergie-GvO’s schaarser worden. De prijzen gaan snel omhoog. In 2014 was een prijs van € 1,50 nog vrij normaal. Vanaf 2015 steeg de prijs in sommige gevallen tot boven de € 5,-. Dat bedrag steeg in 2018 naar € 7,-. Deze enorme stijging van de prijs voor Nederlandse wind-GvO’s is te wijten aan de grote vraag en het gebrekkige aanbod. Iedereen wil Nederlandse wind maar de bouw van windparken blijft achter bij deze vraag.

Energiebedrijven kopen grote volumes aan GvO’s het liefst direct bij de bron. De prijzen zijn namelijk aanzienlijk hoger als er via een broker (handelaar) wordt ingekocht.

Hoe weet WISE de prijjzen van GvO’s?

WISE heeft gebruikgemaakt van Nvalue, een broker uit Zwitserland en de organisatie Greenfact voor de publicatie van deze GvO-prijzen. Weet u meer over prijzen? Help ons bij het actualiseren van dit overzicht. Stuur ons updates!

Meer over Sjoemelstroom


Artikel

Zo werkt de handel in groene stroom

4 minuten

Artikel

Sjoemelstroom herken je zo (lesje waterkracht)

2 minuten