Kennisdossier Sjoemelstroom
3 minuten

Prijzen GvO’s

Een Garantie van Oorsprong (GvO) is en bewijs dat er ergens één MWh duurzame stroom is opgewekt. In Nederland is CertiQ de instantie die GvO’s uitgeeft. Leveranciers moeten deze GvO’s voorleggen om te kunnen zeggen dat ze groene stroom leveren.

Hoe weet WISE de prijjzen van GvO’s?

Prijzen van GvO’s worden bepaald in deals tussen producenten van duurzame energie en certificatenhandelaren (brokers) en/of energiebedrijven.  CertiQ geeft aan dat GvO’s gemiddeld drie keer worden verhandeld. Er is geen transparante marktplaats  en daarom is het lastig om de actuele prijsontwikkelingen te volgen. WISE monitort de prijsontwikkeling via contacten met diverse partijen uit de Europese energiemarkt.WISE heeft gebruikgemaakt van Nvalue, een broker uit Zwitserland en de organisatie Greenfact voor de publicatie van deze GvO-prijzen. Weet u meer over prijzen?

Prijsontwikkeling

Sinds 2015 horen we steeds vaker dat Nederlandse windenergie-GvO’s schaarser worden. De prijzen gaan snel omhoog. In 2014 was een prijs van € 1,50 nog vrij normaal. Vanaf 2015 steeg de prijs in sommige gevallen tot boven de € 5,-. Dat bedrag steeg in 2018 naar € 7,-. Deze enorme stijging van de prijs voor Nederlandse wind-GvO’s is te wijten aan de grote vraag en het gebrekkige aanbod. De vraag naar Nederlandse wind heeft er (mede) voor gezorgd dat er veel windparken zijn bijgebouwd de afgelopen jaren. Inmiddels is de prijs van GvO’s weer wat lager, maar nog steeds aanzienlijk hoger dan de gemiddelde Europese GvO-prijs.

Prijswerking van GvO’s

Het grootste gedeelte van de groene stroom die geleverd wordt in Nederland is afgedekt met buitenlandse certificaten. Er is immers te weinig duurzame energie in Nederland opgewekt op te voldoen aan de vraag. De meeste certificaten worden geïmporteerd uit Italië, in 2020 ging het om 20,4%. Certificaten uit het buitenland hebben bijna geen waarde, omdat internationaal het aanbod van GvO’s veel groter is dan de vraag naar GvO’s. De inkoop van buitenlandse GvO’s draagt daarnaast sowieso niet bij aan de realisatie van hernieuwbaar vermogen in Nederland.

Nederlandse GvO’s zijn duurder en spelen dus in toenemende mate een rol in de totstandkoming van (additionele) duurzame energieprojecten. Daarom stimuleert WISE om stroom af te nemen die zijn gedekt met Nederlandse GvO’s. Je kunt overstappen naar een leverancier uit de duurzame top 10, dan weet je zeker dat je goed zit!

Transparantie over GvO’s

Stroomleveranciers moeten transparant zijn over welke stroom zij leveren (welke certificaten zij hebben), maar niet over welke stroom zij daadwerkelijk inkopen. WISE roept de politiek op om ook transparantie over de stroominkoop te verplichten.

 

Meer over Sjoemelstroom


Artikel

Zo werkt de handel in groene stroom

4 minuten

Artikel

Wat is sjoemelstroom?

5 minuten