Kennisdossier

CO2 en Klimaat

De hoeveelheid CO2, koolstofdioxide, is de afgelopen 150 jaar erg sterk is toegenomen. Hierdoor warmt de aarde op, met grote gevolgen voor het klimaat.

Artikel

Energie besparen

8 minuten

Artikel

Hoeveel CO2-uitstoot bespaar je als je overstapt op groene energie?

5 minuten

Artikel

Wat is CO2 (koolstofdioxide)?

3 minuten

Artikel

Betalen grote bedrijven hun eerlijke deel van de energiebelasting?

2 minuten

Artikel

Energiebelasting, hoe zit dat precies?

5 minuten


Rapport

Gemeentes op Groen

Over

Uit een inventarisatie van WISE over stroomcontracten van Nederlandse gemeentes is gebleken dat ambtenaren in het proces van stroom aanbesteden tegen verschillende problemen aanlopen. Dat kan gaan over Europese aanbestedingsregels, gebrek aan kennis over duurzame stroom, of tal van andere kleine dingen die in een complex proces zoals een stroomaanbesteding kunnen voorkomen. Dit onderzoek brengt in kaart wat de valkuilen en mogelijkheden zijn van duurzaam stroom aanbesteden voor gemeentes.

25 januari 2021

Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Over

WISE doet samen met Natuur & Milieu, Consumentenbond en Greenpeace onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met dit onderzoek bevorderen wij de transparantie van de stroommarkt en stimuleren we Nederlandse stroomleveranciers om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone stroomvoorziening.

1 november 2019

Rapport

CO2-heffing voor de industrie

Over

Adviesbureau CE Delft analyseerde in opdracht van WISE  en Greenpeace de effecten van de invoering van een CO2-minimumprijs voor de industrie die deelneemt aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Hieruit blijkt dat het onzin is om deze opgave volledig te laten gijzelen door het argument van het level playing field. De schouders van de industrie zijn namelijk sterk genoeg om de kosten een CO2-heffing te dragen.

1 november 2018