Kennisdossier

CO2 en Klimaat

De hoeveelheid CO2, koolstofdioxide, is de afgelopen 150 jaar erg sterk is toegenomen. Hierdoor warmt de aarde op, met grote gevolgen voor het klimaat.

Artikel

Energie besparen

8 minuten

Artikel

Hoeveel CO2-uitstoot bespaar je als je overstapt op groene energie?

5 minuten

Artikel

Wat is CO2 (koolstofdioxide)?

3 minuten

Artikel

Betalen grote bedrijven hun eerlijke deel van de energiebelasting?

3 minuten

Artikel

Energiebelasting, hoe zit dat precies?

5 minuten


Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Over

WISE deed samen met Natuur & Milieu, Consumentenbond en Greenpeace onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met dit onderzoek bevorderden wij de transparantie van de stroommarkt en stimuleerden we Nederlandse stroomleveranciers om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone stroomvoorziening.

1 november 2021

Rapport

Additional profits of sectors and firms from the EU ETS 2008-2019

Over

This report by CE Delft was commissioned by Carbon Market Watch

Summary

This study has calculated the additional profits that sectors and companies have made from the EU ETS between 2008 to 2019 for the fifteen most CO2-intensive sectors plus aviation in nineteen EU countries.

In our study we have investigated three types of profits:

1. Profits from overallocation of free emission allowances.
2. Profits from using cheaper international offsets for compliance.
3. Profits from passing through (part of) the opportunity costs of freely obtained allowances into product prices.

7 juni 2021

Rapport

Gemeentes op Groen

Over

Uit een inventarisatie van WISE over stroomcontracten van Nederlandse gemeentes is gebleken dat ambtenaren in het proces van stroom aanbesteden tegen verschillende problemen aanlopen. Dat kan gaan over Europese aanbestedingsregels, gebrek aan kennis over duurzame stroom, of tal van andere kleine dingen die in een complex proces zoals een stroomaanbesteding kunnen voorkomen. Dit onderzoek brengt in kaart wat de valkuilen en mogelijkheden zijn van duurzaam stroom aanbesteden voor gemeentes.

25 januari 2021

Rapport

CO2-heffing voor de industrie

Over

Adviesbureau CE Delft analyseerde in opdracht van WISE  en Greenpeace de effecten van de invoering van een CO2-minimumprijs voor de industrie die deelneemt aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Hieruit blijkt dat het onzin is om deze opgave volledig te laten gijzelen door het argument van het level playing field. De schouders van de industrie zijn namelijk sterk genoeg om de kosten een CO2-heffing te dragen.

1 november 2018