Kennisdossier

Fossiele stroom

De toename van CO2 in onze atmosfeer is vooral te wijten aan het gebruiken van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas. Nog steeds zijn dit in Nederland de voornaamste grondstoffen voor elektriciteit.

Artikel

Kolen met biomassa bijstook

10 minuten

Artikel

Kolen

10 minuten

Artikel

Aardgas

8 minuten

Artikel

Wat is grijze stroom?

3 minuten


Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Over

WISE deed samen met Natuur & Milieu, Consumentenbond en Greenpeace onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met dit onderzoek bevorderden wij de transparantie van de stroommarkt en stimuleerden we Nederlandse stroomleveranciers om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone stroomvoorziening.

1 november 2021