Kennisdossier Fossiele stroom
3 minuten

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt met fossiele brandstoffen zoals steenkool, bruinkool, aardgas en aardolie. Ook de stroomproductie uit kerncentrales valt onder grijze stroom. Net als de fossiele brandstoffen kolen, gas en olie is de voorraad uranium, de brandstof die gebruikt wordt voor de productie van kernenergie, eindig en is het gebruik ervan schadelijk voor het milieu. 

Niet alle grijze stroom is even vervuilend  

Elektriciteit opgewekt met steenkool of bruinkool is veel vervuilender dan elektriciteit opgewekt uit gas. Bij de productie van eenzelfde hoeveelheid elektriciteit (kWh) komt een grotere hoeveelheid schadelijke stoffen vrij die zorgen voor luchtvervuiling en klimaatverandering. De belangrijkste van die schadelijke stoffen is het broeikasgas CO2 

Bij het produceren van elektriciteit met kerncentrales komt minder CO2 vrij dan bij de productie van elektriciteit uit gas- en kolencentrales. Wel ontstaat er zeer gevaarlijk radioactief afval. Radioactief kernafval moet tienduizenden jaren geïsoleerd van het milieu opgeslagen worden. Omdat de voorraad uranium eindig is, is kernenergie dus duurzaam noch hernieuwbaar.

De Nederlandse stroomleveranciers zijn verplicht om elk jaar stroometiketten te publiceren waarop u kunt zien hoeveel CO2 en hoeveel radioactief afval er per kWh wordt geproduceerd.  

Nederlandse grijze stroom mix  

Alle groene stroom wordt in Nederland bij productie gecertificeerd met Garanties van Oorsprong. Als je dat deel aftrekt van de totale Nederlandse stroomproductie hou je een ‘grijze’ mix over. Hoe ziet de grijze elektriciteitsmix eruit? De Autoriteit Consument en Markt (ACM) berekent dit elk jaar, zie de tabel hieronder. Relevant is voor de meeste mensen vooral de ‘NL Handelsmix’. Als een stroomleverancier elektriciteit inkoopt op de groothandel (APX) en deze één op één doorverkoopt aan klanten, dan is dit dus wat er wordt geleverd. 

Overstappen van grijze naar groene stroom  

Wil je er zeker van zijn dat de stroom die jij thuis gebruikt niet slecht is voor het milieu en het klimaat? Kies dan voor een energieleverancier alleen groene stroom levert en niets te maken heeft met fossiele brandstoffen en kernenergie. WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle stroomleveranciers in Nederland. Op basis van dit onderzoek maken wij een stroomrankingdie in één oogopslag laat zien hoe duurzaam de verschillende stroomleveranciers zijn. 

In de WISE groene energievergelijkervind je aanbiedingen van de meest duurzame energieleveranciers en kun je makkelijk overstappen. Je weet dan zeker dat je groene stroom van een echt duurzame energieleverancier krijgt. 

Meer over Fossiele stroom


Artikel

Kolen met biomassa bijstook

10 minuten

Artikel

Kolen

10 minuten