Kennisdossier

Groene stroom

Groene stroom is opgewekt door wind, zon, water of biomassa. Hoe werkt dit en hoe duurzaam zijn deze verschillende technieken?

Artikel

Een handleiding voor de afkortingen van de groene stroomcontracten: wat zijn VPPA’s, PPA’s en GvO’s?

4 minuten

Artikel

Standalone Biomassacentrales

9 minuten

Artikel

Biomassa vergisting

9 minuten

Artikel

Afvalverbranding

8 minuten

Artikel

Zonne-energie

7 minuten

Artikel

Wind op land

5 minuten

Artikel

Wind op zee

8 minuten

Artikel

Waterkracht

6 minuten

Artikel

FAQ’s rond groene stroom

9 minuten

Artikel

Wat is groene stroom?

3 minuten

Artikel

Betalen grote bedrijven hun eerlijke deel van de energiebelasting?

3 minuten

Artikel

Energiebelasting, hoe zit dat precies?

5 minuten


Rapport

Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers

Over

WISE deed samen met Natuur & Milieu, Consumentenbond en Greenpeace onderzoek naar de duurzaamheid van stroomleveranciers. Met dit onderzoek bevorderden wij de transparantie van de stroommarkt en stimuleerden we Nederlandse stroomleveranciers om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone stroomvoorziening.

1 november 2021