19 april 2020

Kerncentrales met pensioen

Met een brede coalitie voeren we actie tegen kernenergie en de levensduurverlenging van kerncentrales.

In veel Europese landen zitten kerncentrales tegen het einde van hun officiële technische levensduur aan. Van de meeste kerncentrales werd verwacht dat ze circa 40 jaar mee konden. Aangezien de piek van het bouwen van kerncentrales in de jaren ‘70 en ‘80 lag, staan veel landen voor de keuze wat te doen met deze centrales, sluiten of de levensduur verlengen? WISE vindt dat het hoog tijd is dat kerncentrales met pensioen gaan.   

Borssele bijna 50 jaar

In Nederland gaat het om de centrale van Borssele. De kerncentrale is in 1973 gebouwd, tikt bijna de 50 jaar aan en is daarmee de oudste kerncentrale van de EU. Borssele heeft al verlenging gekregen om tot 2033 te mogen opereren. De keuze om de kerncentrale langer open te houden werd destijds bedisseld in de achterkamers van de politiek, zonder rekening te houden met milieugevolgen en bezorgdheden van burgers.  

Momenteel gaan er stemmen op om de centrale nóg langer open te houden, tot 2050. WISE vindt dat totaal onverantwoord. De centrale is technologisch niet ingericht op tientallen jaren extra produceren. Het veiligheidsniveau van Borssele raakt steeds verder achter op moderne standaarden. Kerncentrales van de zogeheten tweede generatie worden om deze reden niet meer gebouwd.   

Waarom moet Borssele dicht?

De kans op ongelukken doordat Borssele langer in bedrijf blijft, is onaanvaardbaar groot. Oude kernreactoren hebben te maken met verouderingseffecten en verhoogde stress. Een dichtbevolkt land als Nederland komt in een noodsituatie voor onoverkomelijke problemen te staan. Bij ongunstige wind moeten er al gauw een miljoen mensen geëvacueerd worden. Het is volstrekt irreëel te veronderstellen dat een dergelijke operatie in korte tijd mogelijk is.  

Bovendien, hoe ouder de centrale, hoe meer gebreken. Hoe meer geld er dus nodig is om de centrale aan de hoogste veiligheidseisen te laten voldoen. De PZEM, voor 70 % eigenaar van Borssele, leed in 2018 een verlies van 54 miljoen, voor een groot deel veroorzaakt door de kerncentrale.  Het is niet te verwachten dat de elektriciteitsprijzen snel genoeg aantrekken om dit gat te dichten en winst te gaan maken. Daar komt bij dat er onvoldoende geld is gespaard door de exploitant voor de ontmanteling van de kerncentrale. Naast het ontmantelen zijn er enorme kosten voor de berging van het radioactieve ontmantelingsafval. Hoeveel dat kost en hoe dat gefinancierd gaat worden, is eveneens onbekend.  

Het argument voor zogenaamde ‘leveringszekerheid’ wordt vaak genoemd als reden de centrale langer open te houden. Omdat het niet altijd waait en ook de zon wel eens achter een wolk zit, zou Borssele open moeten blijven. Het betreft echter een kleine centrale waarvan de capaciteit vrij gemakkelijk door andere bronnen kan worden opgevangen.  

In de afgelopen jaren is gebleken dat kernenergie duur is en afval oplevert waar we geen raad mee weten. Investeren in duurzame energie (zon en wind) en buffersystemen is slimmer dan het oplappen van een oude kerncentrale. Dat is de richting die we op moeten gaan. Reden voor WISE om campagne te voeren voor een veilige, schone en duurzame toekomst. 

Wat we doen:

Met deze campagne zetten we de sluiting van Borssele terug op de agenda in Nederland. Ook hebben wij aandacht voor de Belgische kerncentrales, omdat deze een veiligheidsrisico voor ons land vormen. Dit doen we door: 

  • Nadrukkelijk samenwerking te zoeken in Europese landen en een coalitie te vormen. We werken samen met groepen die actief zijn in België om de kerncentrales van Doel en Tihange gesloten te krijgen. Ook zijn er goede contacten met groepen in Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Roemenië etc.  
  • Diverse acties op te zetten, zoals een demonstratie bij Borssele
  • Onze onafhankelijke waakhondfunctie ten opzichte van overheden en bestuursorganen die overheidstaken uit te voeren. WISE heeft samen met Greenpeace een rechtszaak tegen de laatste vergunningswijziging van Borssele aangespannen, die inmiddels bij de Raad van State is aanbeland. 
  • Informatie te geven aan het publiek om duidelijk te maken dat we andere, duurzame opties moeten benutten om het klimaatprobleem aan te pakken. Elke euro naar kernenergie is een euro minder naar zonne- of windenergie. 
  • Politici te blijven benaderen met de duurzame richting die we op moeten.

Doe mee

Dit kan jij doen om bij te dragen aan deze campagne:
Demonstreer
Tegen kerncentrale Borssele

Gerelateerde artikelen


Artikel

Borssele

6 minuten

Artikel

Stroomdossier Kernenergie

4 minuten