12 oktober 2020

Oude kerncentrales met pensioen

Met een brede coalitie voeren we actie tegen nieuwe kerncentrales en tegen de levensduurverlenging van oude kerncentrales. In veel Europese landen zitten kerncentrales tegen het einde van hun officiële technische levensduur. Dat geldt ook voor Borssele. WISE vindt het hoog tijd dat de kerncentrale met pensioen gaat. Je kunt op verschillende manieren meedoen aan de campagne.

Steun de campagne

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de campagne gaan steunen. Dat geeft ons draagvlak, maar ook heel praktisch de financiële middelen om de campagne uit te kunnen voeren. Zonder die steun redden we het niet. Klik hier voor je deelname.

Teken de petitie  Geen verlies voor Zeeland: Sluit Borssele

De kerncentrale Borssele draait al jarenlang met verlies. De Provincie Zeeland en de 13 Zeeuwse gemeenten zijn via de PZEM eigenaar van de kerncentrale en nemen daarmee een risico met publiek geld. De Zeeuwse burger is het slachtoffer en draait uiteindelijk op voor het verlies.
In 2019 werd het verlies geschat op zo’n € 40 miljoen. Omgerekend legt elk Zeeuws gezin € 230,- toe op de kerncentrale. Al jaren is geprobeerd de verlieslijdende kerncentrale over te dragen aan het Rijk, maar die wil er vooralsnog niet aan. Dan rest er weinig anders dan sluiting, zo snel mogelijk in 2023.

Geen verlies voor Zeeland: sluit Borssele

Borssele bijna 50 jaar

De kerncentrale in Borssele is in 1973 gebouwd, tikt bijna de 50 jaar aan en is daarmee de oudste actieve kerncentrale van de EU. Borssele heeft al verlenging gekregen om tot 2033 te mogen opereren. De keuze om de kerncentrale langer open te houden werd destijds bedisseld in de achterkamers van de politiek, zonder rekening te houden met milieugevolgen en bezorgdheden van burgers.  

Momenteel gaan er stemmen op om de centrale nóg langer open te houden, tot 2050. WISE vindt dat totaal onverantwoord. De centrale is technologisch niet ingericht op tientallen jaren extra produceren. Het veiligheidsniveau van Borssele raakt steeds verder achter op moderne standaarden. Kerncentrales van de zogeheten tweede generatie worden om deze reden niet meer gebouwd.   Lees meer over Borssele in ons kennisdossier.

Wat gaan we doen?

Met de campagne zetten we de sluiting van Borssele terug op de agenda in Nederland. Ook hebben wij aandacht voor de Belgische kerncentrales, omdat deze een veiligheidsrisico voor ons land vormen. We voeren de volgende activiteiten uit:

  • We zoeken nadrukkelijk samenwerking zoeken in Europese landen en bouwen aan coalities. We werken samen met groepen die actief zijn in België om de kerncentrales van Doel en Tihange gesloten te krijgen. Ook zijn er goede contacten met groepen in Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Roemenië etc.  
  • We zetten diverse (publieks)acties op, zoals de bovenvermelde petitie , maar ook een demonstratie bij Borssele.
  • We controleren overheden en bestuursorganen die overheidstaken uitvoeren. WISE heeft samen met Greenpeace een rechtszaak tegen de laatste vergunningswijziging van Borssele aangespannen, die inmiddels bij de Raad van State is aanbeland.
  • We voorzien en breed publiek van informatie, om duidelijk te maken dat we andere, duurzame opties moeten benutten om het klimaatprobleem aan te pakken. Elke euro naar kernenergie is een euro minder naar zonne- of windenergie. 
  • We blijven politici benaderen met de duurzame richting die we op moeten.

Wat kunt u doen?

Doe mee

Dit kan jij doen om bij te dragen aan deze campagne:
teken de petitie
Geen kernenergie in mijn gemeente

Gerelateerde artikelen


Artikel

Borssele

8 minuten

Artikel

Stroomdossier Kernenergie

4 minuten