Geen kernenergie in mijn gemeente

Op verzoek van de Tweede Kamer inventariseert KPMG bij provincies en gemeentes of er draagvlak is voor een kerncentrale in hun regio. Mail jouw gemeenteraad om te laten horen dat je hier niet op zit te wachten!

Stuur een email

  • Je naam en woonplaats worden automatisch aan de onderkant toegevoegd.

DUUR

Kernenergie is – ondanks 60 jaar ervaring en honderden miljarden overheidssteun – wereldwijd de enige energievorm die steeds duurder wordt. Waar alle duurzame energiedragers een vaak scherpe, positieve leercurve laten zien is dit voor kernenergie kennelijk niet mogelijk. Kernenergie heeft ruim de tijd gehad zichzelf te bewijzen, maar heeft het simpelweg niet waargemaakt.

ONVEILIG

De kosten lopen onder andere op omdat er steeds strengere veiligheidseisen worden gesteld. Toch is, ondanks de waanzinnig hoge kosten van die nieuwste generatie reactoren, 100% veiligheid niet gegarandeerd. Wereldwijd hebben zich al vijf grote kernrampen voorgedaan. Risico is kans maal gevolg. De kans blijkt vele malen groter dan ons altijd wordt voorgespiegeld en de gevolgen zijn enorm; niet alleen als je kijkt naar het milieu en het menselijk leed maar ook als je het in geld uitdrukt. De ongelukken in Fukushima en Tsjernobyl hebben al zeker 800 miljard euro gekost. En de teller loopt nog. En dan is er nog niet eens sprake van een definitieve berging van het verspreide radioactieve materiaal.

TE LANGZAAM

Het duurt – als alles meezit voor de bouwers – zo’n 12 jaar om een kerncentrale te bouwen. De kerncentrales die nu worden gebouwd in Finland en Frankrijk zijn respectievelijk al 14 en 16 jaar in aanbouw en de openingsdatum wordt keer op keer uitgesteld. Die tijd hebben we niet. We moeten nu keihard aan de slag om het klimaat te redden.

KERNAFVAL: VIES EN GEVAARLIJK

Wereldwijd is er nog geen oplossing voor hoogradioactief kernafval. Afval dat voor 240.000 jaar hermetisch van mens en milieu afgesloten moet worden. In volume is het niet eens zo veel. Helaas is dat niet zo relevant. Het gaat om de toxiciteit en de stralings- intensiteit. Of je nu 100 of 10.000 m3 voor tienduizenden jaren moet opbergen, het probleem blijft er eentje van enorme omvang. Er is geen definitieve oplossing voor eind- berging, laat staat dat hier genoeg geld voor beschikbaar is gesteld. Ook ontstaat er afval bij de winning van uranium. In en rond de mijnen blijft een grote hoeveelheid radioactief ertsafval achter, met verwoestende gevolgen voor mens en milieu.

ONNODIG

We willen een leefbare en schone wereld achterlaten voor toekomstige generaties. Laten we dan geen duizenden generaties opzadelen met giftig radioactief afval. Kernenergie is vooral een schijnoplossing voor het klimaatprobleem. We kunnen zonder! Om de klimaatcrisis af te wenden moeten we zo snel mogelijk zo veel mogelijk CO2-uitstoot ver- minderen en ons niet laten afleiden maar vaart maken met echte duurzame oplossingen. Met kernenergie nemen we een riskante hypotheek op onze planeet.