You are here

FAQ's

Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Geld & afwikkeling betalingen

 • Hoe is het streefbedrag van € 3.500,- per maand opgebouwd?

Een campaigner verdient bij WISE ongeveer € 1.800,- per maand (voor 4 dagen per week). € 1.800,- worden bruto (incl. alle werkgeverslasten) bijna € 3.000,- per maand. De rest (€ 500,- per maand) is nodig om acties te kunnen starten, om treinreizen te betalen, een folder te maken, kortom: om effectief te kunnen opereren.

Ten opzichte van veel collega-milieuorganisaties verdient een WISE campaigner weinig, ten opzichte van ‘de markt’ zelfs heel weinig. Maar we slagen er wél altijd in goeie mensen te werven.

 • Waanneer gaan jullie mijn geld innen?

We doen het goed of we doen het niet. We gaan dus pas geld innen als er voldoende mensen meedoen om elke maand de € 3.500,- op te halen. De crowdfundingsactie loopt van 6 september tot en met 6 november 2017. Dan willen we het voor elkaar hebben; heel veel mensen die samen 3500 euro per maand opbrengen. Dan gaan we op zoek naar goeie kandidaten en nemen we iemand aan  die zo spoedig mogelijk aan de slag moet. 

 • Wat gebeurt er als het streefbedrag niet wordt gehaald?

Dan doen we het niet. Een halve campaigner is niet effectief. Natuurlijk blijven we ons dan inzetten voor sluiting van Tihange en Doel – maar zonder extra campaigner denken we niet dat we het gaan redden.

 • Hoe lang duurt de actie en hoe lang loopt de maandelijkse afschrijving?

Wij zijn optimistische realisten; we denken dat we Tihange 2 en Doel 3 binnen twee jaar dicht krijgen. Natuurlijk is dat niet alleen afhankelijk van wat wij doen of nalaten. Voorlopig gaan we dus uit van twee jaar. Natuurlijk kunt u op elk moment uw machtiging intrekken. Maar ook een campaigner bij WISE heeft zekerheid nodig en wil planmatig kunnen werken. Daarom vragen we u om goed na te denken over uw commitment: geef niet meer geld per maand dan wat u ook twee jaar lang kunt missen!

 • Kan ik ook een met een andere frequentie betalen?

In principe wel; maar liever niet, want het maakt de administratie van het project ingewikkelder. We hebben € 3.500,- per maand nodig. Dat kan opgebracht worden door 700 mensen die € 5,- per maand geven maar ook door 300 mensen die € 15,- per maand geven.

Wilt u toch een andere betaalfrequentie, bijvoorbeeld betalen per kwartaal, per half- en heel jaar? Maakt u dan a.u.b. gebruik van ons reguliere machtigingsformulier en geef aan dat het geld bestemd is voor de crowdfunding campagne.

De bijdrage is aftrekbaar van de belasting. Als u een bijdrage voor 5 jaar vastlegt is het fiscaal nog aantrekkelijker. Hier vindt u meer informatie.

 • Wat als ik na een tijdje wil stoppen?

Dat kan op elk gewenst moment. U laat het ons weten en we stoppen de automatische incasso. Maar ook een campaigner bij WISE heeft zekerheid nodig en wil planmatig kunnen werken. Daarom vragen we u om goed na te denken over uw commitment: geef niet meer geld dan wat u ook twee jaar lang kunt missen!

 • Wat als na een tijdje veel mensen stoppen?

Dan hebben we een probleem… Niet alleen omdat we dan de campaigner moeten ontslaan maar vooral omdat we dan ons doel (Tihange 2 en Doel 3 dicht binnen twee jaar) niet halen. Het is dus heel jammer als u stopt met uw bijdrage.

 • Gaat echt al het geld uit deze campagne naar de campaigner?

Ja. 1 op 1. WISE neemt uit haar bestaande middelen de kosten voor overhead (bureau, telefoon, huur etc) voor haar rekening.

 • Krijgen we elk jaar een financiële verantwoording te zien?

We willen aan iedereen die meedoet minstens 2 x per jaar volledige openheid van zaken geven over de precieze besteding van het geld. Misschien lukt het ook om op onze site een kasboek bij te houden waar alleen de mensen die bijdragen bij kunnen.

 • Ik heb me opgegeven, maar de teller op de site laat geen verandering zien. Is er iets mis?

We zetten de teller één keer per dag handmatig op de nieuwste stand. Als u morgen weer kijkt zult u zien dat de teller is opgelopen.

Campaigner & communicatie

 • Wat doet die Tihange-campaigner precies?

Hij of zij gaat een strategisch plan opstellen om Tihange 2 en Doel 3 binnen twee jaar dicht te krijgen. Dat kan alleen lukken als hij of zij...

 1. intensief samenwerkt met lokale groepen, partijen, individuen, organisaties en bewegingen in Limburg, Brabant en Zeeland,
 2. goed in de gaten houdt wat er op nationaal politiek niveau gebeurt en daar invloed op uitoefent (lobby),
 3. de technische– en veiligheidsdiscussies over de centrales volgt en beïnvloedt,
 4. op allerlei niveaus materialen ontwikkelt tbv. voorlichting en discussies,
 5. nauw samenwerkt met de Belgische (en Duitse) organisaties en
 6. een paar keer per jaar – vooral samen met de lokale beweging in het zuiden - een (ludieke, stevige, symbolische, mediagenieke, collectieve) actie ontwikkelt.
 • Hoe word ik op de hoogte gehouden als de campagne eenmaal loopt?

De campaigner gaat bloggen op onze site (openbaar voor iedereen), af en toe een stukje schrijven in de reguliere WISE nieuwsbrief (die 12 x per jaar aan 12.000 mensen wordt gestuurd), gaat 4 keer per jaar een tussentijds verslag uitbrengen aan de groep die bijdraagt en gaat 2 x per jaar een bijeenkomst organiseren voor iedereen die bijdraagt.

 • Krijg ik inspraak in de campagne?

De campaigner is in belangrijke mate afhankelijk van de steun en de betrokkenheid van de mensen die mee willen doen met acties en campagnes. Dus ja; de campaigner maakt een plan waarvoor hij eerst heel veel met direct betrokkenen praat. Tussendoor zijn er sessies en mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan over de koers en de activiteiten. Eigenlijk is het jullie campaigner.

 • WISE en de Tihange-campaigner zit in Amsterdam. Is dat niet te ver weg?

De campaigner zal vaak in Limburg/Brabant/Zeeland zijn maar ook in Den Haag en Brussel. Je hebt een professionele organisatie nodig om effectieve acties en campagnes op te kunnen zetten. Er zal veel aandacht zijn voor ondersteuning van lokale groepen in de regio’s dichtbij de kencentrales.

Overige vragen

 • En de Nederlandse kerncentrale in Borssele dan? 

Ja, die moet ook dicht. En daar werken we aan. Borssele is ook oud en draait bovendien al jaren met verlies. Voor WISE is de sluiting van de laatste Nederlandse kerncentrale een belangrijk campagnedoel. We zijn voortdurend aan het lobbyen, actie aan het voeren en in gesprek met de aandeelhouders en andere belanghebbenden om sluiting zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen. We publiceren vaak over Borssele. Maar de campaigner waarvoor we nu geld inzamelen zal zich op de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel richten.

 • Wie werken er verder bij WISE?

​Bekijk de pagina waarop de WISE staf wordt voorgesteld.

 • Meer vragen?

ZIt jouw vraag er niet bij of is het antwoord onbevredigend? Neem dan contact met ons op!