3 september 2020

Scheurtjesreactor Tihange 2 hoeft niet eerder dicht

Kernreactor Tihange2 hoeft niet eerder dicht, ondanks de duizenden scheurtjes. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Brussel bepaald. WISE blijft zich zorgen maken over de risico’s van de scheurtjes, zogenaamde waterstofinsluitingen, in het reactorvat en zal zich onverminderd inzetten voor de Belgische kernuitstap.

Lange tijd al zijn er grote zorgen over de Belgische reactor Tihange2. Er zitten duizenden scheurtjes in de wand van het reactorvat, waarvan de grootste meer dan 6 centimeter is. De scheurtjes werden in 2012 ontdekt en de centrale werd direct stilgelegd. Twee jaar na de herstart in 2015 werden bij Tihange2 in het reactorvat wederom 70 extra scheurtjes ontdekt. Volgens de Belgische nucleaire toezichthouder FANC, zaten de extra scheuren er altijd al, maar waren die nu pas ontdekt door betere meettechnieken. Maar tot op de dag van vandaag ontkennen de  makers van die reactorvaten (Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM)) dat ze de vaten met scheurtjes hebben afgeleverd. Interessant genoeg ontbreken de acceptatie-documenten en opleveringspapieren.

Onbeantwoorde vragen

Combineer de gebreken van de reactor, waarvan meerdere experts betwijfelen of ze veilig zijn, met een hele serie incidenten en onduidelijkheden en je zult het niet gek vinden dat mensen in de regio zich grote zorgen maken. Gaat het mis met de reactor, dan lopen immers zeker 5 miljoen mensen in de regio gevaar. Maar de Belgische rechter acht onvoldoende bewezen dat de centrale onveilig is en volgt het standpunt van het FANC, die niet aan de veiligheid van de reactor twijfelt.

Hiermee is de redenen voor bezorgdheid bij ons – en met ons vele anderen – niet weggenomen. Volgens Léo Tubbax, woordvoerder van de protestbeweging Nucleaire Stop Kernenergie is dit slecht nieuws. „Als de rechter het al niet doet, wie controleert dan de controleurs?” Het was volgens Tubbax moeilijk om de onveiligheid van Tihange 2 te bewijzen, omdat gegevens in het dossier van Electrabel en het FANC ontbraken. Zo is het hoogst bedenkelijk dat de driejaarlijkse routinecontrole van april 2020 is uitgesteld en dus niet is meegenomen in de uitspraak. Ook is de luchtdichtheid van het reactorgebouw niet bekend.

Hoe verder?

De overheden en hun mede-eisers kunnen nog in beroep. Dat vergt opnieuw tijd en zal de sluiting niet vervroegen. Het wordt dan een principieel proces. Op zich is daar iets voor te zeggen: had de rechter de eisers vandaag gelijk gegeven, dan had dit namelijk ook gevolgen gehad voor scheurtjescentrale Doel 3. Want ook daar zijn twijfels over de sterkte van het reactorvat.

WISE blijft zich ondertussen onverminderd inzetten voor de kernuitstap in België. Ouderdom komt met gebreken en uiteindelijk zitten we in zowel Doel als Tihange met zeven oude kernreactoren, waarvan er bij twee reactoren wordt betwijfeld of het reactorvat wel sterk genoeg is om bij een plotse uitval van de koeling de schok te weerstaan. In 2025 staat in België een kernuitstap op de planning, tenzij een nieuw Belgisch kabinet alsnog anders beslist.

Met de campagne ‘Kerncentrales met pensioen’ voeren we daarom met een brede coalitie actie tegen de  levensduurverlenging van oude kerncentrales. Doe je mee?