29 juni 2020

Groei scheurtjes bij kerncentrale Doel 3

Uit een onderzoek bij de Belgische kerncentrale Doel, vlak over de grens bij Bergen op Zoom, blijkt dat het reactorvat van reactor Doel-3 zwakker is geworden. In 2012 werden duizenden scheurtjes ontdekt in dit reactorvat. Vorig jaar is opnieuw een onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat zowel het aantal als de grootte van scheurtjes gegroeid zijn. Conclusie; de kernreactor Doel-3 moet onmiddellijk stilgelegd worden.

In 2019 onderzocht de Belgische nucleaire toezichthouder FANC het reactorvat van Doel-3 en concludeerde dat er weinig aan de hand was. Volgens de toezichthouder was er geen gevaar. Onderzoekers van de Vereniging Stop Tihange Nederland besloten het rapport grondig te bestuderen en komen tot een heel andere conclusie:

” Het Framatome rapport uit 2019 over de herhalingsmetingen aan het reactorvat van Doel 3, gemaakt in opdracht van FANC, is onvolledig. Niettemin valt daaruit af te leiden dat de algemene conclusie “geen evolutie van scheurtjes” onjuist is. Er wordt een toename van alle gemiddelde amplitudes gerapporteerd en in meer dan één individuele indicatie wordt de maximale eis zelfs overschreden. Bovendien zijn in dit onderzoek meer scheurtjes gevonden in vergelijking met vorige metingen. De conclusie van de analyse op basis het toegankelijke deel van rapport 35771 kan dan ook alleen maar zijn dat aantal en ernst van de fouten in het reactorvat van Doel 3 zijn toegenomen. In de woorden van het rapporterende bureau Framatome moet dit ‘evolutie’ worden genoemd en dit is een reden om de reactor van Doel 3 onmiddellijk stop te zetten. ”

Hoewel daartoe meermaals uitgenodigd, heeft het FANC niet gereageerd.

Het persbericht en het rapport van VSTN kunt u hieronder vinden:

Meer informatie over de kerncentrale Doel