You are here

Geschiedenis van Borssele

De kerncentrale Borssele kent een bewogen geschiedenis. Het is de eerste commerciele kerncentrale in Nederland, gebouwd om een 'energieslurper', de aluminiumfabriek van (toen nog) Pechiney, van gesubsidieerde stroom te voorzien. Tientallen ongelukken en incidenten, tientallen politieke discussies en debatten in de 2e kamer, honderden acties (overzicht gemaakt door LAKA), er is veel gebeurd. Hier ontsluiten we een aantal interessante rapporten. Het is natuurlijk maar een fractie van wat er ooit over Borssele is gepubliceerd. 

In 2006 werd er een convenant gesloten tussen de Rijksoverheid en de eigenaren van Borssele (Delta en Essent). Daarin werd onder andere afgesproken dat de eigenaren extra geld in duurzame energie zouden steken. Wat is er van die afspraken terecht gekomen ? In oktober 2013 laat WISE dit uitzoeken en publiceert ze het rapport "Is het Borssele convenant goed uitgevoerd"? 

Om de zaak een beetje in het juiste perspectief te plaatsen is het goed om wat basisgegevens over Borssele te kennen; type, capaciteit, brandstofverbruik enzovoort. In dit document is dat allemaal op een rij gezet.

In juli 2002 - toen duidelijk werd dat de kerncentrale Borssele zich ging verzetten tegen de voorgenomen sluitng in 2004, schreef WISE een rapport met een overzicht van alle vragen die beantwoord moesten worden om tot een goede afweging te komen.

Tussen 2004 (oorspronkelijk sluitingsdatum) en 2014 (convenant, Borssele nog 20 jaar langer open) woedde er een hevig debat over de toekomst van de centrale. In opdracht van Greenpeace schreef het onderzoeksbureau Profundo een analyse van de mogelijke risico's en kosten van een keuze de centrale langer open te houden. Het Ministerie van VROM schreef een reactie die als bijlage naar de fracties in de Tweede Kamer werd gestuurd voor een van de vele debatten over de toekomst van Borssele.

In 2005 vroeg Staatssecretaris Van Geel (CDA) aan een bekende milieuconsultant om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn een compromis te vinden tussen enerzijds het besluit om de kerncentrale te sluiten (inmiddels in 2013...) en het verzet van de eigenaren van de reactor tegen een - in hun ogen - vroegtijdige sluiting. JanPaul van Soest werd in opdracht van de regering op pad gestuurd om een compromis uit te werken. Het resultaat van zijn onderzoek, het rapport 'de kern van de discussie',  vormde de basis voor het convenant dat uiteindelijk in 2006 werd gesloten.