15 december 2021

Twee nieuwe kerncentrales? Krankzinnig onverantwoord vindt WISE

Slechte plannen over kernenergie in het nieuwe regeerakkoord. De komende regering wil twee nieuwe kerncentrales laten bouwen, Borssele langer openhouden na 2033 en een permanente opslag voor het afval regelen. Voor de twee nieuwe kerncentrales wordt € 5 miljard uitgetrokken. 

In het nieuwe regeerakkoord vinden we de volgende passage:  

“Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie en kan worden ingezet voor de productie van waterstof. Ook maakt het ons minder afhankelijk van de import van gas. Daarom blijft de kerncentrale in Borssele langer open, met uiteraard oog voor de veiligheid. Daarnaast zet dit kabinet de benodigde stappen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. Dat betekent onder andere dat wij marktpartijen faciliteren bij hun verkenningen, innovaties ondersteunen, tenders uitzetten, de (financiële) bijdrage van de overheid bezien, weten regelgeving waar nodig in orde maken. Ook zorgen we voor veilige, permanente opslag van kernafval.”  

WISE vindt de keuze voor twee nieuwe kerncentrales “krankzinnig onverantwoord”. Gerard Brinkman, campagneleider kernenergie: “Dit kabinet blijft stug verantwoordelijkheid ontduiken. Door te kiezen voor kernenergie zitten komende generaties straks met een milieuprobleem van dezelfde proporties als de stikstof-, klimaat- en biodiversiteitscrisis.” WISE acht de kans dat in de komende vier jaar voor een definitieve permanente opslag voor kernafval wordt gezorgd uiterst klein. De beslissing over nieuwe kerncentrales kun je pas nemen als deze eindopslag er is, zo vinden we. De kans dat de nieuwe kerncentrales daadwerkelijk gebouwd worden is vrijwel nihil. “Er is geen draagvlak en geen businesscase. Het enige dat dit plan oplevert is verspilling van € 5 miljard belastinggeld en vertraging van de energietransitie.” 

WISE kiest voor een grote inzet op energiebesparing, meer zon en wind en investeringen in opslagtechnieken. Kerncentrales gebruiken voor de productie van waterstof, zoals in het regeerakkoord wordt voorgesteld, is eerder al door de bureau’s Berenschot en Kalavasta bestudeerd en beoordeeld als onnodig kostbaar. Een elektriciteitssysteem waar dat zou gebeuren leidt tot jaarlijkse meerkosten van € 4 miljard. Een investering van € 5 miljard , die leidt tot jaarlijkse meerkosten van € 4 miljard is geld over de balk smijten. Dat geld kan beter gebruikt worden voor een duurzame energietransitie.