17 juli 2023

Praat mee over het energiesysteem van de toekomst!

Op 5 juli presenteerde klimaatminister Jetten een toekomstvisie voor onze energie in 2050: het Concept Nationaal Plan Energiesysteem. In 2050 gebruiken we een volledig duurzaam en betaalbaar energiesysteem, schetst de minister. Wat staat er in het energieplan, wat vinden wij ervan en hoe kan je er op reageren? Lees snel verder! 

Waarom het Nationaal Plan Energiesysteem 2050? 

Om klimaatverandering te stoppen, willen we zo snel mogelijk van olie & gas (fossiel) af. Nu gebruikt Nederland nog heel veel olie & gas voor onze energie, om onze huizen te verwarmen, auto te rijden en voeding & spullen te maken. Dat moet anders, en daarom heet demissionair klimaatminister Jetten een plan gemaakt. Hoeveel energie, welke energie en waarvoor gebruiken we energie in 2050? Deze vragen gaan eigenlijk over hoe de samenleving er uit ziet over zo’n 30 jaar: een mooie kans om een duurzame toekomst te maken 

Wat staat er in het Nationaal Plan Energiesysteem 2050? 

 1. Heel veel meer energie
  Het NPE zet in op zoveel mogelijk energie. De gedachte hierachter: het is makkelijker om het plan naar beneden bij te stellen, dan naar boven. ‘Spontaan een nieuw windpark bouwen is namelijk ingewikkeld’ volgens de minister. Maar zo simpel is dat niet – zeker niet in een systeem met kernenergie..  
 2. Kernenergie
  In het plan staan 2 tot 4 extra kerncentrales. Hoewel minister Jetten kernenergie als aanvulling op zon- en windenergie ziet, worden de kerncentrales als basislast ingezet. Dat betekent dat de kerncentrales altijd aan staan, ook als er meer dan genoeg zonne- en windstroom is (zo’n 50 weken per jaar).  
 3. Nu al vertraging bouw kerncentrales
  Toen de twee nieuwe kerncentrales werden aangekondigd, werd vastgesteld dat ze beiden in 2035 klaar zouden zijn. In dit plan staat dat de tweede kerncentrale pas in 2040 af is. Tegelijkertijd moet alle stroom uiterlijk 2035 CO2-neutraal zijn.  
 4. Business as usual
  Er lijken geen harde keuzes gemaakt te worden over welke industrie nog in Nederland mag zijn in 2050. Dit plan wil zoveel mogelijk energie maken mede zodat bestaande industrie in Nederland kan blijven, zoals raffinaderijen en kunstmestproducenten.   

Onze conclusie 

Met dit plan wil demissionair minister Jetten een betaalbaar, duurzaam, veilig en rechtvaardig energiesysteem in 2050. Maar kan dat wel met zoveel extra kerncentrales? Want kernenergie is duur, vervuilend, gevaarlijk en onrechtvaardig.

Een groep experts heeft op aanvraag van minister Jetten zelf input geleverd voor dit plan. De experts gaven aan dat er vooral ingezet moet worden op veel energiebesparing en weinig tot geen kernenergie. Dit plan is juist het tegenovergestelde 

Daar komt nog bij dat het Ministerie van Financien afgelopen zomer een lijst gepubliceerd heeft met mogelijke bezuinigingsmaatregelen, de zogenaamde ombuigingslijst. Eén van de grotere posten in het Klimaatfonds is de € 5 miljard ter stimulering van kernenergie: “Binnen het Klimaatfonds kan ervoor worden gekozen om niet langer in te zetten op kernenergie. Het schrappen van deze beleidsmaatregel heeft geen directe invloed op het behalen van klimaatdoelstellingen, omdat er alternatieve (duurzame) energiebronnen voorhanden zijn. Een toekomstige energiemix zonder kernenergie is mogelijk.”  Niet nodig dus, duidelijker kan het niet.

Demissionair minister Jetten had de kans om een écht duurzaam toekomstbeeld voor Nederland te maken. Maar helaas ontbreken echte keuzes en krijgt de vervuilende industrie ruim baan. Ook besteden we onnodig veel geld aan veel te dure kernenergie – terwijl er genoeg alternatieven zijn: zoals energiebesparing, batterijen en groene waterstof.  

Wat kun je doen? 

Het energieplan is nog maar… een plan! Jij kan er op reageren via een digitaal loket. Dit is je kans om invloed te hebben op onze toekomst!

Wat kan je insturen? 

Ik wil een echt duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Het is tijd voor échte keuzes, bijvoorbeeld over de energie-intensieve industrie die onze groene stroom opslokt. Kernenergie is vervuilend, erg duur, onnodig en zorgt voor nieuwe problemen: kernafval.
De miljarden voor kernenergie moeten besteed worden aan 100% hernieuwbaar en het tegengaan van energiearmoede. Dan heb je 3 vliegen in 1 klap: een betaalbare energierekening voor burgers, directe CO2-winst en geen kernafval.

Help de campagne verder: Deel deze videoMeer lezen:

Lees hier het Concept Nationaal Plan Energiesysteem

De 5 miljard aan kernenergiesubsidie kan veel beter besteed worden aan energieopslag en besparing. Dat zorg niet alleen voor snellere CO2-winst, dit verhelpt ook energiearmoede. Dit blijkt uit het onderzoek Witte Zwanen, Zwarte Zwanen van ons en Milieudefensie:

Er zijn in de afgelopen jaren heel veel energiescenario’s gemaakt: zowel met als zonder rol voor kernenergie. Bekijk de onderzoeken en onze reacties:

Minister Jetten wil een ‘duurzaam en betaalbaar’ energiesysteem, maar een systeem met kernenergie is juist duur en vervuilend: