10 oktober 2022

5 miljard naar energiebesparing en energieopslag effectiever dan kernenergie

Nu 5 miljard investeren in energiebesparing en de ontwikkeling van opslagtechnieken is uit CO2 -oogpunt efficienter dan het bouwen van 2 nieuwe kerncentrales. De 5 miljard euro die het kabinet heeft gereserveerd om kernenergie te stimuleren, kan veel effectiever worden ingezet in directe verduurzaming. Dit geldt zowel voor het behalen van de klimaatdoelen, het helpen van mensen in energie-armoede als het verbeteren van de economische structuur van Nederland, becijfert advies- en onderzoeksbureau Rebel in opdracht van WISE en Milieudefensie.

Dit kabinet reserveert 5 miljard euro ter voorbereiding van de bouw van twee kerncentrales. Het rapport, ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’  is helder. Een keuze voor kernenergie is een dure gok met beroerde winkansen. Kerncentrales leiden – als het al lukt – pas ver na 2035 tot reductie van de CO2-uitstoot. Ze dragen ook niet bij aan besparing, waardoor huishoudens en bedrijven geen profijt halen uit een overheidsinvestering in kernenergie.

Duurzaam levert meer op

Rebel onderzocht alternatieve bestedingen van 5 miljard euro belastinggeld, die direct bijdragen aan CO2-reductie en tegelijk de economische structuur van Nederland versterken. Doorgerekend zijn extra investeringen in energiebesparing zoals spouwmuurisolatie en ledverlichting en investeringen in de continue beschikbaarheid van groene energie, bijvoorbeeld door verschillende vormen van energieopslag. Uit het onderzoek blijkt dat deze opties (en gecombineerde varianten) meer CO2-reductie opleveren op zowel korte als langere termijn, dan twee kerncentrales die vanaf 2035 zouden draaien. Investering in een combinatie van opwek en opslag levert per euro het meest op (1 ½ x zoveel als kernenergie), energiebesparing levert het snelst resultaat en kent de minste onzekerheden.

5 Miljard onvoldoende

De geschetste alternatieven zullen gegarandeerd leiden tot (directe) CO2 winst, terwijl eenzelfde overheidsinvestering in het voortraject voor kernenergie geen enkele garantie geeft op ingebruikname van twee kerncentrales. Het realiseren van meer kernenergie, zo concluderen de auteurs van het rapport, zal vrijwel volledige afkoop van risico’s vergen of zelfs bouw en exploitatie door de staat zelf, wat de kosten doet oplopen tot een veelvoud van 5 miljard.

Het is volstrekt onduidelijk waarom de regering zó graag kerncentrales wil, dat ze bereid is alle logica opzij te zetten. 5 Miljard aan kernenergie besteden zuigt ons in een investeringsfuik waar we niet meer uitkomen. En dat terwijl een simpele spouwmuurisolatie direct meer oplevert voor zowel het klimaat als voor de energierekening van gewone mensen.

Het complete rapport van Rebel :  Witte zwanen, zwarte zwanen