Over WISE

WISE (World Information Service on Energy) werkt aan de energierevolutie. Al sinds 1978.

Missie en Visie

WISE zet zich in voor 100% hernieuwbare energie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen.

De transitie naar een wereld zonder fossiele– en kernenergie is technisch, financieel en praktisch haalbaar. Het gebeurt alleen nog niet omdat er grote belangen gemoeid zijn met de manier waarop de energie wordt opgewekt en door de manier waarop de huidige energiesector is georganiseerd. Het is grotendeels een belangenstrijd. WISE gaat die strijd aan.

WISE, opgericht in 1978, is geworteld in de basisbewegingen tegen kernenergie. Al 40 jaar zetten wij ons in tegen kernenergie en voor groene energie, zodat we de aarde niet nog meer uitputten, maar op zo’n manier gebruiken dat toekomstige generaties er ook nog plezier van hebben. Samen met groepen en individuen dagen wij het huidige energiesysteem uit en promoten oplossingen die bijdragen aan de energierevolutie.

Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Team

De volgende mensen werken bij WISE aan de energierevolutie:

Lisanne Boersma

lisanne@wisenederland.nl

Lisanne (Directeur en campaigner energietransitie) houdt zich bij WISE bezig met de energietransitie en het verduurzamen van de industrie. "We moeten snel naar een schonere energievoorzining. Ik zet me in voor een systeemverandering waarin de vervuiler betaalt en waarin de sterkste schouders de grootste lasten dragen. Zo maken we de energietransitie eerlijk."

Gerard Brinkman

gerard@wisenederland.nl

Gerard (campaigner Kernenergie) werkt aan campagnes tegen de bouw van nieuwe kerncentrales en tegen de levensduurverlenging van oude. Hij is sinds 1977 al actief tegen kernenergie. “Over tien jaar kunnen we volledig duurzame energie hebben, maar dit kan alleen als we ervoor kiezen!”

Lisa Busink

lisa@wisenederland.nl

Lisa (campaigner Kernenergie) werkt aan de kernenergie campagne en houdt de politiek nauwlettend in de gaten. Ze is actief in de klimaatbeweging: 'Het klimaat heeft echte oplossingen nodig, zoals wind, zon, batterijen en besparing. Met kernenergie put je de aarde alleen maar meer uit.'

Jan Haverkamp

jan@wisenederland.nl

Jan (senior kernenergie-expert) voert campagne voor de uitfasering van kernenergie wereldwijd. Als klein jongetje wilde Jan al positief meewerken om deze planeet leefbaar te houden. “Ik voel me prettig bij de positieve acties van WISE, die gebaseerd zijn op gedegen informatie. Daarnaast is het een klein collectief met een enorm internationaal netwerk van simpelweg aardige en enorm inspirerende mensen.”

Koert Sondorp

kantoor@wisenederland.nl

Koert (financieel administrator) werkt op freelance-basis. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van de aarde, voor mensen. "De aarde overleeft het wel, maar voor ons nageslacht maken we er wel een grote bende van. WISE draagt, op een actieve manier bij aan het aanpakken van de klimaatproblematiek.”

Successen

Bekijk hier een aantal successen van WISE
Succes

Indirecte kostencompensatie is afgeschaft

Succes

Nederlandse CO2-prijs voor industrie wordt realiteit

Succes

Gemeentes nemen advies WISE over

Succes

50.000 mensen op de been tegen kernenergie

Succes

Steeds meer huishoudens met groene stroom

2012-2021

Succes

Rijksoverheid stopt met sjoemelstroom

Succes

Particulieren kopen en vernietigen massaal CO2

Succes

WISE wint bij de Raad van State toegang tot emissiedata

Succes

Open source meetapparaten uitgezet voor gammastraling

Succes

WISE is bedenker van de term sjoemelstroom

Activiteiten en werkwijze

We zijn ervan overtuigd dat de energierevolutie pas zal rijpen als we erin slagen voldoende druk op te bouwen voor een echte verandering. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen. Dit doen we door middel van kennis & advies, campaigning & lobbying en het ontwikkelen van tools, inspelend op de actualiteit en behoeften. De overstap van de samenleving naar duurzame energie en geen gebruik van kernenergie zijn onze centrale thema’s.

Ook ondersteunen wij groepen en individuen in hun strijd voor de energierevolutie. Internationaal delen wij informatie, brengen wij partijen samen en geven wij advies aan andere organisaties en netwerken. WISE publiceert bovendien elke zes weken het vakblad Nuclear Monitor, een Engelstalig tijdschrift dat de wereldwijde antikernenergie-beweging voorziet van betrouwbare, onmisbare informatie over kernenergie. Ook laat WISE regelmatig issues onderzoeken en brengt rapporten & onderzoeken uit. Deze verschijnen vaak in het Engels. 

Bestuur

Het bestuur van WISE bestaat momenteel uit zes personen. Het bestuur is onbezoldigd en krijgt alleen reiskosten vergoed.

Jorien de Lege

Jorien (voorzitter) noemt zichzelf een ‘milieuridder met een journalistiek hart.’ Ze begon haar carrière als journalist en werkte onder meer bij De Volkskrant. Bij Greenpeace werkte Jorien als campaigner Klimaat & Energie. Vlak na haar aantreden werd kernenergie een belangrijk thema op de agenda – o.a. door de Fukushima-ramp (2011). Jorien werkte daarna voor Milieudefensie als campagneleider klimaatrechtvaardigheid en Energie en heeft sinds 2022 haar eigen communicatiebureau.

Kirsten Sleven

Kirsten Sleven is Campaigner Klimaatrechtvaardigheid en Energie bij Milieudefensie. Daar zet zij zich in voor eerlijk klimaatbeleid en een gezonde aarde voor iedereen. In 2018 deed ze haar intrede in de Milieubeweging, toen ze bij WISE aan de slag ging met het platform Carbonkiller. Van 2019 tot 2021 was ze met veel plezier directeur van WISE. Ze vindt het daarom extra bijzonder om weer deel uit te mogen maken van het WISE-bestuur.

Wim Combrink

Wim (penningmeester) begon in 1973 met actie tegen kernenergie in het Anti-Kalkar Komitee Amsterdam en was Penningmeester van het Landelijk Energie Komitee. Daarna was hij onder meer werkzaam voor de Werkgroep Energiediscussie, vereniging Milieudefensie en de Milieufederatie Noord-Holland als financieel medewerker tot 2019, sindsdien met pensioen.

Jim Klingers

Jim (algemeen bestuurslid) werkte o.a. voor Milieudefensie, Greenpeace en Free Press Unlimited, was freelance journalist en communicatiespecialist en is tegenwoordig actief als zelfstandig bouwhistoricus en restauratieadviseur.

Peter Kodde

Peter (algemeen bestuurslid) werkt als organizer op energie en klimaat issues bij Milieudefensie, geeft organizing en campagne training bij  Stroomversnellers en is bij tal van grassroots initiatieven betrokken bij het opzetten en uitvoeren van actiecampagnes.

Allard ten Dam

Allard (algemeen bestuurslid) stond aan de voet van de anti-kernenergiebeweging begin jaren ’70.Was o.a. actief in de Stroomgroep Stop Kernenergie Kalkar, Alarmgroep Atoomplannen Groningen, Landelijk Energie Komitee, Breek Atoomketen Nederland en Dodewaard gaat dicht. Daarnaast actief in diverse sociale bewegingen. Was medeoprichter en directielid van de coöperatieve biologische groothandel De Nieuwe Band en aldaar 40 jaar werkzaam. Heeft de overstap gemaakt naar werken in de sociale energietransitie en is nu in Groningen werkzaam bij Zon op alle Zaken, coöperatie GOED en Zonnescholen.

 

ANBI status

WISE staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat giften en notariële schenkingen vrijgesteld zijn van belasting. Dit is gunstig voor donateurs en andere begunstigers van WISE. Elke ANBI-organisatie moet via haar website een aantal gegevens openbaar maken. Hieronder doen we dat voor WISE. 

Lees meer

WISE documentatie

Rapport

Jaarverslag en jaarrekening WISE 2023

Rapport

Jaarrekening WISE 2022

Rapport

Jaarrekening WISE 2021