5 januari 2023

Is kernenergie nodig voor ons klimaatbeleid?

Nee. Dat zeggen wij niet alleen, dat zeggen energie-experts en hoge ambtenaren ook:  

Ondanks dat, gaat een het wel heel vaak over kernenergie in verkiezingsdebatten als het over klimaat gaat. Terwijl klimaatbeleid gaat over onder andere fossiele subsidies, onze luchthaven, industrie, openbaar vervoer en meer. Kernenergie is geen klimaatbeleid; het gaat over energiebeleid.

Zelfs onder de meest ‘optimistische’ scenario’s qua kernenergie voor Nederland, zal kernenergie niet meer kunnen bijdragen dan 10% van onze stroom. En die bijdrage komt pas rond of na 2040. Dat kunnen we volgens verschillende andere scenario’s sneller afdekken met meer hernieuwbare stroom, meer opslag, een beter stroomnetwerk, verhogen van energie-efficiëntie en het reguleren van de stroomvraag. Het klimaat is gebaat bij een snellere CO2-reductie. 

Kernenergie wordt in deze verkiezingscampagne te vaak gebruikt om van de noodzaak van echt effectieve klimaatmaatregelen af te leiden. 

 Deel je ook onderstaande afbeelding op social media?