30 augustus 2023

Blog van Lisa: ‘Ook Den Haag ziet geen noodzaak in kernenergie!’

Het gebouw van het ministerie van Financiën

Er moet worden bezuinigd. Daarom stelde het Ministerie van Financiën voor om de €5 miljard aan nucleaire subsidie te stoppen:

‘Het schrappen van deze beleidsmaatregel heeft geen directe invloed op het behalen van klimaatdoelstellingen, omdat er alternatieve (duurzame) energiebronnen voorhanden zijn. Een toekomstige energiemix zonder kernenergie is mogelijk.’
Bron: ombuigingslijst Ministerie van Financiën 2023 pag. 73

Hoor je ook eens van een ander – van Den Haag zelf nota bene! Ook Den Haag ziet geen noodzaak in kernenergie.

Nu we moeten bezuinigen, is het helemaal onverantwoord om zoveel geld aan kernenergie uit te geven. Kerncentrales zijn een bodemloze put: mochten de kerncentrales er toch komen, dan zal er nog véél meer overheidsgeld heen gaan. Zie bijvoorbeeld het debacle in het Verenigd Koninkrijk.

Reden te meer om te reageren op het concept Nationaal Plan Energiesysteem. Tot en met 17 september kun je laten weten wat je van de energieplannen voor de toekomst vindt. Lees hier onze reactie op het plan. Daar vind je ook de link naar het digitale loket om te reageren op het plan.