6 januari 2023

Is kernenergie nodig voor de energietransitie?

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Ook al onze energie. Om daar te komen, zijn er al heel veel scenario’s gemaakt. Zo zijn er scenario’s waar Nederland volledig duurzaam is, waar energie vooral in de handen van burgers is, tot aan scenario’s waar de industrie hetzelfde is en we vooral veel gebruik maken van technieken zoals het afvangen van veel CO2, waterstof en kernenergie. Een klimaatneutrale energievoorziening in 2050 hangt dus nauw samen met hoe we willen dat de samenleving er dan uitziet. Adviseurs van Jetten beredeneerden vanuit een duurzaame samenleving in 2050 dat er niet of nauwelijks kernenergie nodig is voor Nederland.

Een paar conclusies uit die scenariostudies: als er kerncentrales komen, moeten ze altijd aan staan om de bouwkosten enigszins terug te kunnen verdienen, kernenergie kan hooguit een kleine rol spelen en Nederland kan heel goed zonder – het is vaak zelfs goedkoper.

Maar wat als de wind niet waait en de zon niet schijnt? Dan is er een uitdaging, maar kernenergie biedt daar niet de oplossing voor. Veruit het grootste deel van onze energie zal komen van windmolens en zonnepanelen, zo’n 80%. De hoogstens 10% vanuit kerncentrales kunnen dat niet opvangen als het moet. Overigens ontstaat er maar voor 6 uur per jaar een elektriciteitstekort in donkere en windstille periodes volgens volgens netbeheerder TenneT.

De nieuwe kerncentrales zullen altijd aanstaan, ook als er (meer dan) genoeg zonne- en windenergie is. Dit betekent dat we altijd dure stroom hebben, wat wind en zon weg kan concurreren.

Waar weinig aandacht aan word besteed, zijn de bouwtijd- en kostenoverschrijdingen van kerncentrales. Gemiddeld (!) valt kernenergie 120% duurder uit dan van te voren bedacht. Dit jaar is een kerncentrale geopend in Finland die in 2009 al klaar had moeten zijn voor 3 miljard dollar. Dat werd dus 2023 tegen 11 miljard dollar.