You are here

Wat is groene stroom?

Stroom is een veelgebruikt woord voor elektriciteit, of preciezer nog: bewegende elektrische ladingen. De bewegende deeltjes, dat zijn uiteindelijk de elektronen en - voor ons verhaal belangrijk: alle elektronen zijn gelijk. Kleren die met groene stroom worden gewassen, worden niet schoner dan met grijze stroom. Het gaat er dus allen maar erom hoe de elektriciteit gemaakt wordt. Werd de stroom geproduceerd uit eindeloos hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon?, bijv. door middel van een windturbine of een zonnepaneel? Dan noemen we het groene stroom. Elektriciteit uit een kerncentrale of een aardgas- of kolengestookte centrale noemen we grijze stroom. In het geval van een kolencentrale wordt de stroom gemaakt door het verbranden van eindige grondstoffen - kolen. Kolen zijn fossiele grondstoffen, vaak uit diep gelegen aardlagen. Ze kunnen slechts één keer worden verbrandt en zijn dus niet hernieuwbaar. Daarnaast veroorzaakt het verbranden van kolen een enorme uitstoot van giftige stoffen waaronder grote hoeveelheden CO2 - superslecht voor het klimaat!

Groene en grijze stroom zijn niet van elkaar te onderscheiden
Groene en grijze stroom worden door elkaar op een en hetzelfde elektriciteitsnet gebracht. Vanaf dat moment zijn ze niet meer van elkaar te onderscheiden. Aan de stroom die uit uw stopcontact komt kunt u dus niet meer zien (of meten) of hij groen of grijs is. Laat staan dat het traceerbaar zou zijn waar de stroom precies geproduceerd is.

Bankrekening
Vergelijk het met een bankrekening. Als u geld hebt verdient, wordt dit op uw bankrekening bijgeschreven. Als u dan een tijdje later in een winkel pint, zal de bank het gepinde bedrag van uw rekening afschrijven. U kunt zich dan afvragen of het geld waarmee u in de winkel heeft betaald, precies hetzelfde geld is als wat u eerder op uw bankrekening zette, maar eigenlijk maakt dat niet zoveel uit. U kan er behoorlijk zeker van zijn dat de bank precies zo veel geld teruggeeft als wat u zelf eerst op uw rekening had gezet. Met stroom is dat net zo. U gebruikt een bepaalde hoeveelheid stroom van het stroomnet en uw stroombedrijf zorgt ervoor dat precies deze hoeveelheid stroom ook aan het stroomnet wordt geleverd.

Hoe weet u dan dat u écht groene stroom krijgt?
Wanneer u besluit groene stroom te nemen dan gaat uw stroombedrijf groene stroom certificaten kopen bij groene stroom producenten zoals windparken, waterkracht- of biomassacentrales. Met deze certificaten bewijzen de leveranciers dat de verkochte hoeveelheid stroom duurzaam is geproduceerd.