11 december 2023

Stop fossiele subsidies

WISE spreekt zich al jaren uit voor een einde aan fossiele subsidies binnen het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Zo pleiten we voor het sneller uitfaseren van gratis CO2-rechten. Het huidige beleid van de EU zorgt ervoor dat er tussen 2021 en 2030 voor 300 miljard euro aan uitstootrechten wordt weggegeven aan de grote uitstoters. Deze gratis rechten zijn een vorm van fossiele subsidie en staan echte verduurzaming in de weg.

Overwinning: einde fossiele subsidie ‘Indirecte kostencompensatie’

WISE voerde ook succesvol campagne tegen de fossiele regeling ‘indirecte kostencompensatie’ binnen het ET. In het voorjaar van 2023 heeft het kabinet ervoor gekozen niet langer van deze Europese regeling gebruik te maken. Dit komt neer op 835 miljoen minder fossiele subsidie!

Coalitie ‘stop fossiele subsidies’

Begin 2023 heeft WISE zich aangesloten bij een bredere coalitie van milieuorganisaties die zich inzetten voor het afschaffen van alle fossiele subsidies. Met deze coalitie stelden we de brandbrief aan het kabinet ‘Stop fossiele subsidies’ op, inmiddels ondertekend door meer dan 50.000 mensen en 300 bedrijven en organisaties. Deze brief gaf aanleiding tot meerdere gesprekken met bewindslieden van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en Financiën.

Activiteiten

 

Doe mee

Dit kan jij doen om bij te dragen aan deze campagne:
Teken de brandbrief
Stop fossiele subsidies
Vernietig CO2-rechten
en voorkom uitstoot

Gerelateerde artikelen


Artikel

Gratis CO2-rechten

6 minuten

Artikel

ETS en Indirecte Kosten Compensatie

3 minuten