10 oktober 2023

Motie aangenomen: Eindelijk een afbouwplan voor fossiele subsidies!

Op dinsdag 10 oktober stemde de Kamer in met een motie van GroenLinks en D66 om nog voor het eind van dit jaar met afbouwscenario’s te komen. Fantastisch nieuws! Deze scenario’s brengen in kaart welke fossiele subsidies in 2, 5 en 7 jaar afgebouwd kunnen worden. Ook wordt gevraagd om te kijken of bij afschaffing van fossiele subsidies kwetsbare mensen worden geraakt, en wat gedaan kan worden om dat te voorkomen.

Einde aan fossiele subsidies?

Nee, dat nog niet. Het is aan een volgend kabinet of en wat er gebeurt met deze scenario’s. Maar met deze scenario’s is veel denkwerk gedaan, zodat een volgend kabinet voortvarend aan de slag kan gaan als ze dat wil.

Wat nu?

Deze motie was nooit aangenomen zonder zoveel steun vanuit de samenleving. Daarom blijft het belangrijk om druk te blijven zetten en te zorgen voor rechtvaardig klimaatbeleid. Wat kun jij doen?