Kennisdossier
3 minuten

Overstapadvies bedrijven

WISE adviseert bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van een écht groen inkoopbeleid. Hieronder kunt u meer hierover lezen.

Particulieren, ZZP’ers en kleine bedrijven raden wij aan om direct over te stappen via de WISE groene energievergelijker.

Stroom inkopen met impact

Door zelf windmolens te bouwen en of zonnepanelen aan te leggen heeft een bedrijf maximaal impact op de verduurzaming van onze energievoorziening. Maar deze route is voor de meeste bedrijven een stap te ver. Gelukkig kunnen grote stroomverbruikers ook met hun inkoopgedrag invloed uitoefenen op de verduurzaming van de energiemarkt. Hoe kunnen zij hun stroominkoop het beste regelen om een positief effect voor het milieu te realiseren? Meer specifiek: wanneer bereik je met de stroominkoop een structurele verlaging van CO2-emissies en wanneer ontstaat een impuls voor meer hernieuwbare energieproductie in Nederland?

Veel landen stimuleren de productie van hernieuwbare energie fors met een verplichting of een subsidie. Het bevorderen van de vraag levert daarom meestal niet direct extra aanbod op. Aan de andere kant heeft het stimuleren van de vraag wel degelijk indirect effect waardoor opties op korte of langere termijn bijdragen aan de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening. Vanuit een grotere vraag naar Nederlandse groene stroom gaat daarnaast een politiek en maatschappelijk effect uit; het maakt de interesse van bedrijven in de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening zichtbaar.

De drie beste opties voor groene stroominkoop volgens WISE

1) Goud
 • Het bedrijf gaat in zee met een leverancier die minimaal een 8 heeft gescoord in het onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers op zakelijke markt.

 • De verbruiker stelt samen met de producent een plan op voor het realiseren van additioneel duurzaam productievermogen. Dit betekent dat het bedrijf stroom afneemt van projecten die nog gebouwd moeten gaan worden. Dit plan bevat naast een ambitieus einddoel ook duidelijk omschreven mijlpalen zodat de voortgang kan worden gemeten.
 • Gedurende de periode waarin de additionele vermogen nog niet operationeel is gebruikt de leveranciers stroom uit andere duurzame bronnen (zo veel mogelijk Nederlandse zon en wind).
 • De fysieke stroom wordt hierbij samen met de hieraan verbonden garanties van oorsprong (GvO’s) ingekocht.

NS heeft al in 2014 samen met Eneco de eerste spraakmakende deal volgens dit model opgezet. Vele bedrijven hebben sindsdien soortgelijke afspraken gemaakt.

2) Zilver
 • Het bedrijf gaat in zee met een leverancier die minimaal een voldoende heeft gescoord in het onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers (zie ranking).

 • Je kiest als bedrijf voor Nederlandse groene stroom en bijbehorende GvO’s.
3) Brons
 • Het bedrijf gaat in zee met een ‘grijze’ leverancier (een leverancier die onvoldoende scoort in de ranking).

 • Je kiest als bedrijf voor voor stroomproduct afkomstig van Nederlandse duurzame bronnen waarbij fysieke elektriciteit is gekoppeld aan de bijbehorende GvO’s.

Opmerkingen

 • De ‘brons optie’ zien wij als het absolute minimum en verdient eigenlijk geen medaille.
 • In alle opties gaan we ervan uit dat niet slechts een deel maar 100% van de inkoop groene stroom betreft.
 • Vergroenen met behulp van goedkope buitenlandse waterkracht GvO’s ziet WISE als ‘sjoemelstroom’.
 • De prijzen van hernieuwbare energie hebben een enorme duik genomen, op piekmomenten is het veel goedkoper dan fossiele stroom. Over het algemeen betaal je soms wat extra voor groene stroom maar dat kun je ook anders stellen: fossiele energieproducenten betalen veel te weinig voor de CO2 uitstoot en andere vervuiling die ze veroorzaken.
 • Groene stroom met Nederlandse certificaten kopen is al een stuk beter, dat is ook aan de prijs van de Nederlandse GvO’s te zien. Nederlandse wind kost soms al € 5,- extra per MWh.