21 mei 2014

Stroomcontract NS verzet bakens

Alle elektrische treinen in Nederland gaan de komende jaren rijden op ‘nieuwe’ groene stroom. Het is vernieuwend en helemaal volgens de visie van WISE dat NS met energieleverancier Eneco afspraken heeft gemaakt over de zogenaamde ‘additionaliteit’ van de groene stroom. Dat betekent dat er daadwerkelijk nieuwe windmolens worden gebouwd om de groene stroom voor NS mogelijk te maken.

NS heeft op 15 mei namens VIVENS (verenigde spoorvervoerders) waarschijnlijk het grootste Nederlandse stroomcontract ooit gegund aan Eneco. Komend jaar gaan de treinen al voor 50% op nieuwe groene stroom rijden, vanaf 2018 is dit 100%. Het totale stroomcontract gaat over 1,4 TWh per jaar, ongeveer 1% van alle elektriciteit die verbruikt wordt in Nederland. De groene stroom die de vervoerders gaan gebruiken is afkomstig uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Nederland, Noorwegen, Zweden en België. De helft van de stroom komt uit Nederland en de andere helft uit het buitenland.

WISE beweegt met haar campagne ‘Groene stroom? Ja graag! al jaren bedrijven om over te stappen naar groene stroom. Hierbij ageert WISE fel tegen partijen die zich veel te gemakkelijk ‘vrijkopen’ met goedkope sjoemelstroom – grijze stroom die wordt vergroend met Noorse waterkrachtcertificaten. In december 2013 was het nog hoofdpaginanieuws dat zelfs de Nederlandse rijksoverheid – qua volume van het elektriciteitsverbruik een vergelijkbare elektriciteitsverbruiker als NS – compleet draait op sjoemelstroom. Een waslijst met smoesjes werd gepresenteerd waarom het helaas niet anders kon.

NS laat nu zien dat het gewoon kan! Het recent afgesloten contract met Eneco ziet WISE daarom als een doorbraak. Andere grote bedrijven (en uiteindelijk ook de rijksoverheid) zullen volgen. WISE zal in haar sjoemelstroom-campagne de komende maanden bekende Nederlandse bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Stop sjoemelstroom, en stap over naar nieuwe groene stroom, liefst uit Nederland!