10 mei 2021

WISE start landelijke mailactie aan Tweede Kamerleden voor effectief klimaatbeleid

Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet moet klimaatbeleid prioriteit zijn. Dit stelt milieuorganisatie WISE. WISE is een landelijke mailactie begonnen richting Tweede Kamerleden om hen op te roepen om vaart te maken met effectief klimaatbeleid en zich niet te laten afleiden door kernenergie. De milieuorganisatie biedt vanaf vandaag via haar website iedereen de mogelijkheid aan om een mail te sturen.

Het aankomend kabinet zal het laatste kabinet zijn dat onder de 1,5ºC opwarming kan blijven. Dat betekent dat zij alles op alles moeten zetten om het Nederlandse en buitenlandse klimaatbeleid uit te voeren en aan te scherpen. Een afleiding is de discussie over kernenergie. WISE benadrukt dat als politici de klimaatdoelstellingen willen behalen, ze geen valse oplossing als kernenergie moeten blijven propageren, maar vaart moeten maken met effectief klimaatbeleidTe beginnen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.  

Kernenergie is een afleiding

Kernenergie is volgens WISE een dure, trage en onveilige techniek die de reductie van broeikasgassen op de lange baan schuift. Nieuwe kerncentrales zullen niet voor 2035 draaien. Het is in geen geval een alternatief voor de plannen voor zon en wind die we nu moeten uitrollen. Kirsten Sleven, directeur WISE: “Kamerleden moeten niet opnieuw in de nucleaire valkuil trappen. Het klimaat kan niet wachten. Wij hopen dat de mailboxen van onze volksvertegenwoordigers goed gevuld raken en zij worden aangespoord hun ogen op de bal te houden. Dat is de ingezette koers van een duurzame energiemix voor 2030. 

Klimaatakkoord

Middels het Klimaatakkoord is de weg ingeslagen een duurzame energiemix voor 2030. Deze weg laat kernenergie links liggen. Inzetten op besparing, zon en wind, en opslag en flextechnieken is de richting die we uit moeten gaan. De verlaging van de CO2-uitstoot moet juist de komende jaren plaatsvinden. WISE wil met deze oproep aan de Kamerleden duidelijk te maken dat deze periode cruciaal is. 

Stuur een mail naar de Tweede Kamerleden