Geen nieuwe kerncentrales

Ook in de Tweede Kamer is discussie ontstaan over de bouw van nieuwe kerncentrales. Daar is het klimaat niet bij gebaat. Mail de Tweede Kamerleden om te laten horen, dat je hier niet op zit te wachten!

Stuur een email naar een Tweede Kamerlid

  • Je naam en woonplaats worden automatisch aan de onderkant toegevoegd.

Kamerleden: maak klimaatdoelen van 2030 prioriteit! 

Om de opwarming van de aarde te beperken moeten we onze samenleving en economie anders vormgeven. We moeten zo snel mogelijk onze CO2-uitstoot naar beneden brengen. Voor de energietransitie geldt dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten vervangen door 100% duurzame energiebronnen, zoals zon- en windenergieDaarnaast moet worden ingezet op energiebesparing, internationale samenwerking en opslagtechnieken zoals batterijen en waterstof. 

Klimaatneutraal 

In Europa is afgesproken dat we in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. Dit betekent dat er niet méér broeikasgassen in de atmosfeer mogen komen dan er door de natuur of met technologie worden uitgehaald. Deze doelstelling is echter veel te weinig voor het Parijs-akkoord. We moeten zo snel mogelijk naar een 100% hernieuwbaar energiesysteem, zonder kernenergie. Kernenergie is niet duurzaam en niet hernieuwbaar, en bovendien is het too little, too late. 

Een duurzaam energiesysteem is haalbaar en ook nog aanzienlijk goedkoper dan het systeem dat we nu hebben. Een rcent onderzoek van de Energywatch Group  stelt : “The energy transition is not a question of technical feasibility or economic viability, but one of political will.” 

Politiek is aan zet

De doelstelling van het 1,5 °C-pad van het Parijsakkoord zal volgens verwachtingen van het KNMI in 2030 al worden overschreden, en zelfs de naleving van het 2,0 °C-pad zal alleen haalbaar zijn door een onmiddellijke en grondige koerswijziging. Dit gaat verder dan individuele keuzes van burgers en consumenten. 

Wat is er nodig?

De energiesector moet snel vergroenen. Dit vindt WISE nodig: 

  • De vervuiler betaalt: CO2-beprijzing en CO2 belasting 
  • Energiebesparing  
  • Meer duurzame energieopwekking, versnelde aanleg wind op zee 
  • Duurzaam energiesysteem (opslag, batterij, waterstof, internationale samenwerking) 
  • Elektrificatie vervoer en industrie 
  • Herziening energiebelasting, de energiebelasting voor grootverbruikers moet omhoog. 
  • Meer bomen en natuur