Geen nieuwe kerncentrales

De regering wil twee nieuwe kerncentrales bouwen. Daar is het klimaat niet bij gebaat. Mail Minister Jetten om te laten horen, dat je hier niet op zit te wachten!

Stuur een email naar Minister Jetten

  • Je naam en woonplaats worden automatisch aan de onderkant toegevoegd.

Oproep aan Minister Jetten: Verspil geen belastinggeld aan nieuwe kerncentrales

Minister Jetten reserveert vijf miljard (!) euro voor het “verleiden van marktpartijen om te investeren in de bouw en exploitatie van kerncentrales”. Dat geld kan beter gebruikt worden voor een duurzaam alternatief. Energiebesparing, meer zonne- en windenergie en het ontwikkelen van opslagtechnieken moeten centraal staan. Kernenergie duurt te lang, is duur en zadelt ons op met gevaarlijk radioactief afval.

Vijf miljard is een enorm bedrag waarbij onzeker blijft of de kerncentrales er ooit gaan komen. Nadat het geld is uitgegeven is er nog geen schop de grond in gegaan. De bouw en exploitatie van de kerncentrales moet namelijk door particuliere investeerders worden gedaan. Vanuit de markt is echter weinig interesse in kernenergie.

We zitten middenin een energiecrisis, mensen kunnen hun rekening niet betalen en toch weigert dit kabinet de potentie van met name energiebesparing en het ontwikkelen van opslagtechnieken zoals batterijen of waterstof serieus te nemen. Ze kiest liever voor de ouderwetse technologie van kolen- en kerncentrales.

Vertraging energietransitie

Het geflirt met kernenergie zorgt alleen maar voor vertraging. Het duurt zeker 15 jaar voordat vergunningverlening en bouw van een kerncentrale zijn afgerond. Zolang kan de klimaatcrisis niet wachten. WISE roept de Minister daarom op de planvorming voor kerncentrales te staken en de gereserveerde 5 miljard te gebruiken voor het aanpakken van energiearmoede bij burgers en het ontwikkelen van een duurzaam elektriciteitssysteem. Een keuze voor een duurzaam, innovatief energiesysteem maakt de discussie over kernenergie overbodig.

Wat is er nodig?

Nederland moet snel vergroenen. Dit vindt WISE nodig: 

  • De vervuiler betaalt: CO2-beprijzing en CO2 belasting 
  • Energiebesparing  
  • Meer duurzame energieopwekking, zoals zon en wind
  • Elektrificatie vervoer en industrie 
  • Duurzaam energiesysteem met voldoende opslag en internationale samenwerking
  • Meer bomen en natuur