Geen nieuwe kerncentrales

De regering wil twee nieuwe kerncentrales bouwen. Daar is het klimaat niet bij gebaat. Mail Minister Jetten om te laten horen, dat je hier niet op zit te wachten!

Stuur een email naar Minister Jetten

  • Je naam en woonplaats worden automatisch aan de onderkant toegevoegd.

Oproep aan Minister Jetten: Verspil geen belastinggeld aan nieuwe kerncentrales

Minister Jetten zet de planvorming voor twee extra kerncentrales door. De 5 miljard euro die hiervoor wordt gereserveerd is verspilling van belastinggeld. Dat geld kan beter gebruikt worden voor een duurzaam alternatief. Energiebesparing, meer zonne- en windenergie en het ontwikkelen van opslagtechnieken moeten centraal staan. Het huidige plan levert niet meer op dan een stapel rapporten waar niets nieuws in staat. Kernenergie duurt te lang, is duur en zadelt ons op met gevaarlijk radioactief afval.

Het “verleiden van marktpartijen om te investeren in de bouw en exploitatie van kerncentrales” kan op 5 miljard uit het Klimaatfonds rekenen. Een enorm bedrag waarbij nog steeds onzeker is of de kerncentrales er ooit gaan komen. Nadat het geld is uitgegeven is er nog geen schop de grond in gegaan. De bouw en exploitatie van de kerncentrales moet door particuliere investeerders worden verzorgd. Vanuit de markt is echter weinig interesse in kernenergie. We zitten middenin een energiecrisis, mensen kunnen hun rekening niet betalen en toch weigert dit kabinet de potentie van met name energiebesparing en het ontwikkelen van opslagtechnieken zoals batterijen of waterstof serieus te nemen. Ze kiest liever voor de ouderwetse technologie van kolen- en kerncentrales.

Vertraging energietransitie

De energietransitie zal door de inzet op kernenergie vertraging op kan lopen.  Het duurt zeker 15 jaar voordat vergunningverlening en bouw van een kerncentrale zijn afgerond. Zolang kan de klimaatcrisis niet wachten. WISE roept de Minister daarom op de planvorming voor kerncentrales te staken en de gereserveerde 5 miljard te gebruiken voor het aanpakken van energiearmoede bij burgers en het ontwikkelen van een duurzaam elektriciteitssysteem. Dit geflirt met kernenergie zorgt alleen maar voor vertraging. Een keuze voor een duurzaam, innovatief energiesysteem maakt de discussie over kernenergie overbodig.

Wat is er nodig?

Nederland moet snel vergroenen. Dit vindt WISE nodig: 

  • De vervuiler betaalt: CO2-beprijzing en CO2 belasting 
  • Energiebesparing  
  • Meer duurzame energieopwekking
  • Duurzaam energiesysteem (opslag, batterij, waterstof, internationale samenwerking) 
  • Elektrificatie vervoer en industrie 
  • Herziening energiebelasting, de energiebelasting voor grootverbruikers moet omhoog. 
  • Meer bomen en natuur