27 januari 2021

WISE en Greenpeace brengen gebrek milieu-inspraak Borssele naar VN-Verdrag

De Raad van State heeft het beroep van WISE Nederland en Greenpeace Nederland tegen de laatste vergunningswijziging van de kerncentrale Borssele vandaag ongegrond verklaard. De milieuorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat deze vergunningswijziging – net als eerdere vergunningswijzigingen die de verlengde bedrijfsduur van Borssele van 2013 tot 2033 mogelijk maken – niet was geïnformeerd door een milieueffectrapportage, zoals dat wordt voorgeschreven door internationale verdragen en Europese wetgeving. Met name het ontbreken van publieksinspraak over de milieugevolgen van Borssele is een doorn in het oog.

De Nalevingscommissie van het Verdrag van Aarhus [1] heeft Nederland in 2019 na een klacht van Greenpeace op de vingers getikt dat deze publieksinspraak en de daarvoor benodigde informatie al misten bij het sluiten van het convenant tot levensduurverlenging met de eigenaars van Borssele in 2006, en dat daarom een eerdere vergunningswijziging in 2013 in strijd was met het Verdrag. De Vergadering van Verdragspartijen moet in oktober van dit jaar beoordelen of Nederland voldoende doet om haar verplichtingen na te komen. WISE en Greenpeace stappen daarom in de komende maanden met deze uitspraak van de Raad van State weer naar de VN in Genève, de zetel van het secretariaat van het Verdrag van Aarhus, om duidelijk te maken dat Nederland onvoldoende doet om deze situatie recht te zetten, en dat Borssele daardoor in bedrijf blijft zonder voldoende toetsing van milieugevolgen.

Jan Haverkamp, senior kernenergie-expert bij WISE en Greenpeace: “Het gaat hier om het fundamentele recht van burgers betrokken te worden bij belangrijke beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor hun leven – heel concreet: hoe lang moeten ze nog worden blootgesteld aan het risico van een groot ongeval in Borssele, en ziet de Nederlandse staat er voldoende op toe dat zo’n ongeval in die tijd met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten. Daarvoor ontbreekt op dit moment een belangrijke basis.”

  • Lees meer: 

……………………………………………………………………………….

[1] Het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden is door Nederland in 1998 in Aarhus, Denemarken, getekend en in 2004 geratificeerd en wordt beheerd door de Verenigd Naties in Genève.