8 december 2020

WISE voor de Raad van State inzake vergunningswijziging kerncentrale Borssele

WISE en Greenpeace waren vandaag bij de Raad van State inzake de vergunningswijziging van de kerncentrale Borssele. Volgens de organisaties is de vergunningswijziging in strijd met internationale verdragen: de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) had eerst een milieueffectrapport moeten opstellen, voordat ze de gewijzigde vergunning aan exploitant EPZ verleende. WISE en Greenpeace eisen dat de milieueffecten alsnog worden onderzocht en dat het publiek gelegenheid tot inspraak krijgt.

De huidige beslissingen over aanpassingen en vergunningswijzigingen van Borssele zijn niet onderbouwd met informatie uit een geldige milieueffectrapportage (MER) met publieksinspraak. Dat komt omdat nucleaire waakhond ANVS een milieueffectrapportage niet nodig vond. Volgens ANVS zijn er alleen nieuwe veiligheidsnormen opgenomen en gaat het over een zogenoemde ‘ambtshalve’ wijziging.  

WISE is het hier niet mee eens. In de regio wonen inmiddels aanmerkelijk meer mensen. Ook zijn er meer bedrijvenactiviteiten en natuurgebieden bijgekomen. Een ernstig ongeluk met een kerncentrale leidt daarom tot een veel grotere ramp. WISE vindt dat die risico’s op zijn minst in kaart moeten worden gebracht, want de centrale draait op basis van onvoldoende informatie en verouderde gegevens die kunnen leiden tot een zware onderschatting van de risico’s. Daarnaast wordt er bij een MER-procedure ook gekeken naar de aanwezigheid van alternatieven. Laat nu juist zonne- en windenergie de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt hebben. 

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat WISE samen met Greenpeace naar de rechter stapten om een vergunningverlening van Borssele aan te vechten. 
Volgens internationale verdragen had Nederland vóór de beslissing Borssele 20 jaar langer open te houden (tot 2033) een inspraakprocedure moeten organiseren die de milieueffecten van verlengde bedrijfsvoering van de kerncentrale Borssele van 2013 tot 2033 in kaart zou brengen. Dat gebeurt meestal in de vorm van een milieueffectrapportage. En dat is nog steeds niet gebeurd, terwijl de klachtencommissie van het Verdrag van Aarhus WISE en Greenpeace eerder in het gelijk stelde.

België

In België heeft een soortgelijke zaak zich afgespeeld. Afgelopen voorjaar bepaalde het hoogste rechtsorgaan in België, het Grondwettelijke Hof, dat er een milieueffectrapportage had moeten worden opgesteld voor de kerncentrales Doel 1 en 2. Deze kerncentrales, die op de grens van Nederland en België staan, kregen een vergunning om nog tien jaar extra te mogen draaien. Door verschillende Belgische milieuorganisaties werd een procedure aangespannen, omdat er naar hun mening eigenlijk een milieueffectrapportage had moeten worden opgesteld. Zij werden uiteindelijk door het Belgische Hof in het gelijk gesteld. De Belgische regering heeft tot einde 2022 de tijd gekregen om deze rapportage alsnog op te stellen. De procedure daarvoor is inmiddels van start gegaan. 

Binnenkort zal in Nederland de Raad van State uitspraak doen in een zaak die WISE en Greenpeace hebben aangespannen rond de kerncentrale Borssele.