You are here

veiligheid

En het echt eerlijke antwoord wordt niet gegeven; een adequate, goed georganiseerde grootschalige evacuatie is niet mogelijk.

Na de kernramp in het Japanse Fukushima zijn 140 kerncentrales in Europa aan een stresstest onderworpen. Borssele kwam daar relatief goed uit maar kreeg wel huiswerk mee. Overigens betrof het allemaal papieren tests.

In antwoord op Kamervragen van de PvdA schrijft Kamp op 19 maart onder andere "de informatie die het FANC (de Belgische toezichthouder) recent over de metingen van

Uit: Nuclear Monitor nummer 799, 5 maart 2015: Fukushima Fallout: Four years on

Natuurlijk wordt er in Japan intensief gepraat over het energiebeleid; dit willen ze niet nog een keer meemaken. Tientalen kerncentrales liggen sinds ‘Fukushima’ stil. Het land doet het zonder atoomstroom.