26 september 2016

Sluiting Borssele de meest rationele optie

De kerncentrale Borssele leidt verlies en dreigt moederbedrijf Delta mee te sleuren in een faillissement. Greenpeace en WISE hebben Spring Associates gevraagd om de gevolgen van staatssteun in drie mogelijke scenario’s door te rekenen: doordraaien, sluiten en insluiting.

Het bedrijf kan de operationele verliezen van de komende jaren niet opvangen en heeft bovendien niet voldoende middelen om de noodzakelijke veiligheidsinvesteringen te bekostigen. Delta (70% eigenaar van de kerncentrale) heeft eerder dit jaar om overheidsingrijpen gevraagd. De centrale is verlieslatend, voor openhouden zijn significante investeringen nodig, en er zijn onvoldoende middelen aanwezig voor vervroegde sluiting. Een lastig parket, met veel complexiteit en onzekerheid, dat nog moeilijker te beoordelen is doordat er slechts beperkte informatie verschaft wordt door DELTA en EPZ (de vennootschap waaronder de KCB valt).

Uit de analyse van Spring blijkt dat staatssteun voor de noodlijdende kerncentrale Borssele grote financiële risico’s met zich mee. Alleen bij een verdubbeling van de stroomprijzen over de aankomende tien jaar zullen de benodigde investeringen mogelijk lonend zijn. Dit scenario is gezien de huidige marktontwikkelingen onwaarschijnlijk. Zie hier het persbericht van WISE en Greenpeace. 

Ook bij sluiting zijn er financiële problemen, omdat er niet genoeg geld is voor directe ontmanteling van de centrale. Veilige insluiting, waarbij de centrale nu gesloten wordt maar pas over enkele decennia gestart wordt met de ontmanteling, is financieel de meest veilige optie. Verdere operationele verliezen worden voorkomen, waarmee het risico wordt opgevangen dat Borssele een bodemloze subsidieput wordt. In de periode die verstrijkt totdat er op ontmanteling wordt overgegaan, kan het ontmantelingsfonds verder aangroeien waardoor de tekorten kunnen worden verkleind. Het standpunt van Greenpeace en WISE is dat staatssteun voor het openhouden van een kerncentrale in een geprivatiseerde energiemarkt geen optie is. Delta is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de centrale en voor het vullen van het ontmantelingsfonds. De Staat wordt pas partij wanneer er bij ontmanteling niet genoeg middelen zijn om dit veilig uit te voeren. (in)Sluiting is wat beide milieuorganisaties betreft zowel economisch als ethisch de enige juiste oplossing. Er zal daarbij goed moeten worden gekeken naar de gevolgen voor werkgelegenheid en milieu.

In dit rapport analyseert Spring Associates, in opdracht van WISE en Greenpeace, de deplorabele toestand van de kerncentrale. Het rapport heeft – terecht – veel aandacht gekregen. Een overzicht: