7 april 2021

Milieuorganisatie WISE wijst raadsleden op hun controlerende rol in de energietransitie

De gemeentes Wageningen, Ede en Barneveld kopen grijze stroom in en zijn gestopt met het kopen van groencertificaten, garanties van oorsprong (GvO). In plaats daarvan zetten ze geld opzij in het Fonds EnergieWEB dat duurzame energieopwekking in de regio moet stimuleren. WISE vindt het een interessante aanpak, maar wijst raadsleden op hun controlerende rol in de energietransitie. Alle fracties van de gemeentes krijgen van milieuorganisatie WISE een mini-windmolentje op 7 april op het stadhuis aangeboden om hen aan die taak te herinneren.

Voorheen gebruikten de WEB-gemeentes officieel groene stroom, omdat ze voor elke gebruikte MWh een GvO inkochten. Dit is een bewijs dat er ergens dezelfde hoeveelheid duurzame stroom is opgewekt. Omdat deze GvO’s massaal voor een lage prijs uit het buitenland worden gehaald en gemiddeld drie keer worden doorverkocht, is het de vraag hoeveel ze daadwerkelijk bijdragen aan de verdere verduurzaming van het energiesysteem.

Andere aanpak met EnergieWEB

De WEB-gemeentes hebben besloten geen GvO’s in te kopen, omdat zij vinden dat de traditionele inkoop van energie te weinig bijdraagt aan de verdere verduurzaming van de regio. Voor elke MWh die de gemeentes verbruiken, waar voorheen een GvO voor werd ingekocht, wordt nu 10 euro in het fonds EnergieWEB gestoken.

De consequentie hiervan is dat de gemeentes nu grijze stroom inkopen bij ENGIE. Het plan is om het geld uit het fonds EnergieWEB te investeren in meer lokale duurzame energie. Maar hoe dit concreet wordt besteed en hoe effectief dit is, is nog de vraag. Volgens WISE valt of staat het plan met de effectiviteit van de uitgaven van geld uit het fonds. WISE verzoekt de fracties daarom om halfjaarlijks de hoogte van het uitgegeven bedrag, de besteding van het budget én de CO2-reductie die hiermee gepaard gaat te controleren.

Lisanne Boersma, campaigner energietransitie bij WISE: “We willen de raadsleden met klem vragen scherp te blijven op de uitvoering van dit plan. Het moet echt effectief bijdragen aan de opwekking van meer duurzame stroom. De fracties moeten hun controlerende rol gebruiken om te zien of de belofte van meer lokale duurzame energieopwekking daadwerkelijk wordt ingelost.”

Gemeentes op groen

Met de campagne ‘Gemeentes op Groen’ stimuleert WISE Nederlandse gemeentes om over te stappen op echt groene stroom. Wij moedigen gemeentes aan om geen genoegen te nemen met enkel de GvO’s maar ook contracten af te sluiten voor de fysieke stroom. Op deze manier draagt hun stroomcontract nog meer bij aan de verdere verduurzaming van Nederland.