22 juni 2020

Gemeentes op Groen

Met de campagne ‘Gemeentes op Groen’ stimuleert WISE Nederlandse gemeentes om over te stappen op echt groene stroom. 

Je zou ervan uit willen gaan dat gemeentes al lang groene stroom afnemen, maar op dit moment gebeurt dit helaas nog maar zeer mondjesmaat. Uit een inventarisatie van het bedrijf Greenspread blijkt dat slechts 30 van de 282 onderzochte gemeentes om échte groene stroom vraagt in hun aanbesteding. Van de resterende gemeentes stellen 178 gemeentes geen eisen aan de duurzaamheid en vragen 74 gemeentes met certificaten ‘vergroende’ stroom. Dit laatste staat ook wel bekend als sjoemelstroom. Het is nu vijf jaar na het ondertekenen van het Parijs-akkoord en de toezegging van gemeentes om alleen nog maar duurzaam in te gaan kopen.  Dat moet en kan beter!

Teken de petitie! 

Lees hier de hele petitie.


Hoe duurzaam is mijn gemeente?

Deze kaart laat zien welke Nederlandse gemeentes duurzame stroom inkopen en welke gemeentes nog op ‘groen’ moeten worden gezet.

Om bij te dragen aan een transitie naar duurzamer energieverbruik, hebben gemeentes afgesproken vanaf 2015 groene energie in te kopen. Uit onderzoek van SOMO in opdracht van Greenpeace bleek in 2016 dat de stroominkoop van Nederlandse gemeentes ver onder de maat was. Ook uit een meer recente inventarisatie van Greenspread (2019) naar de inkoop van elektriciteit door gemeentes blijkt dat er nog steeds een wereld te winnen valt. Daarom is WISE begonnen met de campagne ‘Gemeentes op Groen’, om alle Nederlandse gemeentes over te laten stappen op echte duurzame stroom.

Wat vragen wij van gemeentes?

  • Stap over naar een leverancier die een koploper is onze jaarlijkse ranking Duurzaamheid Nederlandse Energieleveranciers of 
  • Sluit een contract af voor Nederlandse groene stroom én (de daarbij behorende) Nederlandse garanties van oorsprong. Het liefst van nog te bouwen zon- of windprojecten, zodat dit contract bijdraagt aan de verdere verduurzaming van Nederland. 
  • In de volgende aanbesteding zo in te richten dat het energiecontract bijdraagt aan de verduurzaming van ons energiesysteem. WISE wilt gemeentes ondersteunen in de voorbereiding van de aanbesteding middels deze checklist. Ook schreef WISE dit uitgebreidere rapport over de valkuilen en kansen voor gemeentes om duurzaam stroom aan te besteden.

Waarom is dit belangrijk? 

De klimaatcrisis dringt zich steeds meer aan ons op. Smeltende ijskappen, hevige orkanen en bosbranden, maar ook in Nederland worden de droge zomers steeds nijpender. Om de klimaatcrisis af te wenden moeten we veel minder CO2 uitstoten. Een manier om dat te doen is om duurzame stroom op te wekken. Gemeentes zijn grootverbruikers van stroom. Die hebben ze nodig voor de eigen kantoren en gebouwen, de straatverlichting en in grote steden soms voor delen van het openbaar vervoer. Met een totaal volume van ongeveer 2,6 TWh zorgen gemeentes voor 2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Met hun inkoopkracht kunnen ze de Nederlandse zakelijke energiemarkt positief beïnvloeden. En dat is hard nodig!  

Mijn gemeente is rood, wat kan ik doen?

Als jouw gemeente nog rood of oranje gekleurd is, dan is er nog ruimte voor verbetering! 178 gemeentes stellen geen eisen aan de duurzaamheid en 74 gemeentes vragen om stroom die vergroend is met certificaten uit het buitenland, ook wel sjoemelstroom genoemd. Help je ons mee om Nederland groen te kleuren? Roep dan jouw gemeente op om bij hun volgende contract te kiezen voor nieuwe Nederlandse duurzame stroom en teken onze petitie. Wil je met ons een petitie starten specifiek voor jouw gemeente? Neem dan contact op met onze campaigner Lisanne: lisanne@wisenederland.nl

Doe mee

Dit kan jij doen om bij te dragen aan deze campagne:
Teken de petitie
Gemeentes op Groen
Stap over
Naar een duurzame energieleverancier

Gerelateerde artikelen


Artikel

Sjoemelstroom herken je zo (lesje waterkracht)

2 minuten

Artikel

Wat is groene stroom?

3 minuten