22 juni 2020

Gemeentes op Groen

Met de campagne ‘Gemeentes op Groen’ stimuleerde WISE Nederlandse gemeentes om over te stappen op echt groene stroom. 

Je zou ervan uit willen gaan dat gemeentes al lang groene stroom afnemen, maar anno 2020 gebeurt dit helaas nog maar zeer mondjesmaat. Uit een inventarisatie van het bedrijf Greenspread blijkt dat slechts 30 van de 282 onderzochte gemeentes om échte groene stroom vraagt in hun aanbesteding. Van de resterende gemeentes stellen 178 gemeentes geen eisen aan de duurzaamheid en vragen 74 gemeentes met certificaten ‘vergroende’ stroom. Dit laatste staat ook wel bekend als sjoemelstroom. Het is nu vijf jaar na het ondertekenen van het Parijs-akkoord en de toezegging van gemeentes om alleen nog maar duurzaam in te gaan kopen.  Dat moet en kan beter!

Inmiddels hebben van alle gemeentes die in 2021 hun stroomcontract moesten vernieuwen 14 gemeentes aangegeven dat ze onze aanbevelingen over zullen nemen.


Hoe duurzaam is mijn gemeente?

Deze kaart laat zien welke Nederlandse gemeentes duurzame stroom inkopen en welke gemeentes nog op ‘groen’ moeten worden gezet.

Om bij te dragen aan een transitie naar duurzamer energieverbruik, hebben gemeentes afgesproken vanaf 2015 groene energie in te kopen. Uit onderzoek van SOMO in opdracht van Greenpeace bleek in 2016 dat de stroominkoop van Nederlandse gemeentes ver onder de maat was. Ook uit een meer recente inventarisatie van Greenspread (2019) naar de inkoop van elektriciteit door gemeentes blijkt dat er nog steeds een wereld te winnen valt. Daarom is WISE begonnen met de campagne ‘Gemeentes op Groen’, om alle Nederlandse gemeentes over te laten stappen op echte duurzame stroom.

Wat vroegen wij van gemeentes?

  • Stap over naar een leverancier die een koploper is onze jaarlijkse ranking Duurzaamheid Nederlandse Energieleveranciers of 
  • Sluit een contract af voor Nederlandse groene stroom én (de daarbij behorende) Nederlandse garanties van oorsprong. Het liefst van nog te bouwen zon- of windprojecten, zodat dit contract bijdraagt aan de verdere verduurzaming van Nederland. 
  • In de volgende aanbesteding zo in te richten dat het energiecontract bijdraagt aan de verduurzaming van ons energiesysteem. WISE wilt gemeentes ondersteunen in de voorbereiding van de aanbesteding middels deze checklist. Ook schreef WISE dit uitgebreidere rapport over de valkuilen en kansen voor gemeentes om duurzaam stroom aan te besteden.

Waarom is dit belangrijk? 

De klimaatcrisis dringt zich steeds meer aan ons op. Smeltende ijskappen, hevige orkanen en bosbranden, maar ook in Nederland worden de droge zomers steeds nijpender. Om de klimaatcrisis af te wenden moeten we veel minder CO2 uitstoten. Een manier om dat te doen is om duurzame stroom op te wekken. Gemeentes zijn grootverbruikers van stroom. Die hebben ze nodig voor de eigen kantoren en gebouwen, de straatverlichting en in grote steden soms voor delen van het openbaar vervoer. Met een totaal volume van ongeveer 2,6 TWh zorgen gemeentes voor 2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Met hun inkoopkracht kunnen ze de Nederlandse zakelijke energiemarkt positief beïnvloeden. En dat is hard nodig!  

Doe mee

Dit kan jij doen om bij te dragen aan deze campagne:
Stap over
Naar een duurzame energieleverancier
Check
Hoe duurzaam is jouw leverancier?

Gerelateerde artikelen


Artikel

Privé: Sjoemelstroom herken je zo (lesje waterkracht)

2 minuten

Artikel

Wat is groene stroom?

3 minuten