26 januari 2020

Grootste klimaatkillers van Nederland

Welke bedrijven stoten het meeste CO2 uit? Daar hoor je verschillende geluiden over. Shell, zegt de ene. Nee, de grootste CO2-emissies ontstaan bij de hoogovens van Tata Steel, roept een ander. Hier is het antwoord.

Wij zochten het op in het register van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), de overheidsinstantie die erop toeziet dat bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) voldoen aan hun verplichtingen. Alle grote CO2-uitstoters van Nederland, in totaal zo’n 480 bedrijven, moeten verplicht meedoen aan het ETS. Van die bedrijven wordt er dus precies bijgehouden wat de emissies zijn. Wij keken in het overzicht van de NEa welke bedrijven nou écht de meeste CO2 uitstoten:

Elf energiecentrales in de top 15!

De energieproducent met de allergrootste ecologische voetafdruk in is het internationale energieconcern RWE met haar mega-kolencentrale in de Eemshaven. Eemshaven ligt in het uiterste noorden van de provincie Groningen. De centrale heeft een vermogen van 1560 MW. De uitstoot van CO2 is in 2019 wel flink naar beneden gegaan ten opzichte van 2018 omdat de kolencentrale vaker uit stond.

Op de eerste plaats in het overzicht van grootste klimaatkillers staat Tata Steel, de staalfabriek in Ijmuiden. Maar als we verder kijken zien we dat de plaatsen 3,4, 6, 8 en 9 door kolencentrales worden ingenomen. In totaal zes plaatsen uit de top 10 gaan naar kolencentrales!

Is er een connectie met jouw stroomleverancier?

Veel leveranciers kopen de fossiele stroom van deze vervuilende centrales op de nederlandse handelsmix. Eventueel kopen ze hier groencertificaten bij om deze stroom als groene stroom te mogen leveren. Wil jij échte groene stroom? Stap dan over naar één van de leveranciers die een 8 of hoger scoren in ons jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek!