You are here

Doneer!

We zijn trots op wat we doen en op wat we bereikt hebben, maar onze ambities reiken verder: wij willen een energierevolutie. Schone, betaalbare en eerlijke energie voor iedereen, nu en later. Het is mogelijk en wij zetten ons daar met hart en ziel voor in. Helpt u ons? We hebben uw steun hard nodig. 

Wilt u ons financieel steunen dan kan dat op vier manieren:

  1. Met een eenmalige gift, via het formulier hieronder of via de link ‘direct eenmalig geven’,
  2. Word donateur en geef een machtiging af (maandelijks, per kwartaal of jaarlijks) via het online formulier,
  3. De slimste manier, met een periodieke schenking. Bij het formulier zit ook een heldere uitleg.
  4. Door WISE op te nemen in uw testament. Kijk hier voor meer informatie over nalaten.

Goed om te weten:

  • WISE heeft de ANBI status en voldoet aan alle hieraan verbonden voorwaarden. De informatie over WISE vindt u hier
  • U krijgt belastingvoordeel als alle schenkingen of giften per jaar tezamen meer zijn dan €60,- en minimaal 1 procent en maximaal 10 procent bedragen van uw bruto-inkomen. Maar sluit u een overeenkomst (een periodieke schenking) met ons af, dan zijn al uw giften aftrekbaar.
  • Liever zelf overmaken? Dat kan op NL94 TRIO 0197 8930 90, WISE, Amsterdam.

Een klein, daadkrachtig en effectief team

Bij WISE werken gedreven en professionele mensen voor lage maar fatsoenlijke lonen. Onze overheadkosten zijn extreem laag, uw geld wordt maximaal ingezet voor onze doelstellingen.

Nalaten: WISE in uw testament

WISE werkt voor een wereld zonder kernenergie met schone, betaalbare en eerlijke energie voor iedereen. Misschien steunt u ons al. Daar zijn we u heel dankbaar voor! Ook na uw overlijden kunt u ons ook blijven steunen door WISE op te nemen in uw testament. Over het deel dat u op deze wijze aan WISE schenkt hoeft geen erfbelasting betaald te worden (voorheen successierecht).

U kunt WISE op twee manieren opnemen in uw testament:

  • U kunt WISE als (mede)erfgenaam opnemen door een ‘erfstelling’ toe te wijzen. U beslist zelf de over hoogte van het percentage of  bedrag.
  • U kunt er ook voor kiezen om een ‘legaat’ na te laten. Dan doneert u een vast geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) aan WISE.

Hoe regelt u het?
Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Dit regelt u allemaal bij de notaris. Mocht u nog vragen hebben of wilt u ons laten weten dat u WISE heeft opgenomen in uw testament dan kunt u contact opnemen via 020 6126368 of info@wisenederland.nl