16 september 2020

CO2-heffing is een slappe hap

Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet haar begroting voor volgend jaar bekendgemaakt. Tegelijk met alle Prinsjesdagstukken, ging ook de Wet CO2-heffing Industrie naar de Tweede Kamer. De wet is op z’n zachtst gezegd een gemiste kans. De heffing zorgt er niet voor dat de vervuiler betaalt. Sterker nog, de meest vervuilende bedrijven hoeven de komende jaren vrijwel niets te betalen.

Terwijl de tijd is aangebroken om ons land toekomstbestendig in te richten, wordt er toch weer gekozen voor de oude economie. De grootse vervuilers worden opnieuw ontzien. Kort gezegd komt er weinig terecht van het principe ‘de vervuiler betaalt’, want de CO2-heffing zal nóg minder effectief zijn dan oorspronkelijk het plan was. Pas in 2024 zal de heffing gevolgen hebben voor bedrijven die achterblijven bij het verminderen van hun CO2-uitstoot.

Het ministerie van financiën zegt in de toelichting dat er ‘rekening gehouden wordt met de gevolgen van de coronacrisis voor de industrie’. Hiermee begaan we dezelfde fout als op Europees niveau bij het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS): uitstel, afzwakkingen en vrijstellingen voor industrie. Dit leidt niet tot emissiereducties, maar tot onterechte steun en de vertraging van de klimaattransitie.

Tarief

Het tarief per ton CO2-uitstoot ligt vanaf 1 januari 2021 op 30 euro en loopt op naar loopt naar 125 euro per ton CO2 in 2030. Niet alleen is dat aan de lage kant, maar ook is het belangrijk te realiseren dat de nationale CO2-heffing wordt verrekend met de prijs van het ETS. De ETS-prijs schommelt momenteel  tussen de 25 en 30 euro per ton CO2.

Alternatieven

Oppositiepartijen, MVO Nederland en verschillende milieuorganisaties beoordelen de heffing als te laks. Zowel GoenLinks, PvdA en SP hebben een alternatieve begroting gepresenteerd waarin een alternatieve CO2-heffing wordt voorgesteld. Ook WISE deed in het kader van de campagne Carbonkiller aanbevelingen om de heffing eerlijker en effectiever te maken. Want ook in ‘coronatijd’ moeten we ervoor zorgen dat stimuleringspakketten de transitie naar een duurzame samenleving ondersteunen. Het is van cruciaal belang dat ogenschijnlijk pijnlijke klimaatmaatregelen niet langer worden uitgesteld.

Lees meer: