4 april 2020

GammaSense

Met GammaSense 2.0 ontwikkelen we een burgernetwerk voor het meten van ioniserende straling. Zodat jij zelf straling kunt meten met jouw eigen open source meetapparaat.

Wanneer er een calamiteit ontstaat in Europa met radioactiviteit lopen burgers risico. Vanuit die verontrusting is GammaSense 2.0 ontstaan. GammaSense 2.0 is een project waarin we burgers in staat willen stellen om straling te meten met meetapparatuur die ze zelf thuis ophangen. Samen met de Waag in Amsterdam en het RIVM in Bilthoven werken we in dit project aan de ontwikkeling van een burgermeetnetwerk voor straling. 

Het opzetten van een burgermeetnetwerk om gammastraling te meten werkt! Onderzoek toont aan dat een burgermeetnetwerk toegankelijke en relevante data kan leveren*. Safecast is een succesvol voorbeeld van een internationale organisatie die met behulp van vrijwilligers over de hele wereld gammastraling meet. In Europa zijn verschillende mensen met Safecast meters actief, maar je vindt actieve leden vooral in Japan en aan Amerikaanse westkust. In Japan ondersteunt het Safecast meetnetwerk belangrijke initiatieven van burgers die geraakt zijn door de Fukushima ramp, inclusief druk om de bestaande officiële meetnetten van autoriteiten verbeterd te krijgen.  

GammaSense 2.0 had niet kunnen plaatsvinden zonder het fantastische werk van het hard- en softwareteam van Waag en de stralingsexperts van het RIVM.  Met succes!  

  • In de zomer van 2019 hebben zij de eerste meetinstrumenten om straling te meten klaargemaakt en getest.
  • Met behulp van onze vrijwilligers hebben we inmiddels 30 meetapparaten uitgezet over heel Nederland. 
  • De straling wordt doorlopend gemeten, zodat we veranderingen in stralingsniveaus in de gaten kunnen houden en  vergelijken met het meetwerk van het RIVM.  
  • Op de website www.gammasense.orgmaken wij het mogelijk om alle metingen te vinden en het verloop in de tijd volgen. 
  • WISE betrekt de (internationale) gemeenschap bij het bouwen van een burgernetwerknetwerk, onder meer door demonstraties en workshops.   

Gerelateerde artikelen


Artikel

Stroomdossier Kernenergie

4 minuten

Artikel

Uranium; een eindige brandstof

6 minuten