Kennisdossier CO2 emissiehandel
2 minuten

Hoe snel daalt het aantal CO2-rechten?

Het totaal aantal CO2-rechten (the cap) in het ETS daalt jaarlijks met een vast percentage. Dit aantal wordt berekend met behulp van de zogenaamde lineaire reductiefactor (LRF).  Voor 2013 tot 2020 was de LRF vastgesteld op 1,74% (ongeveer 34 miljoen EUA’s per jaar) en vanaf 2021 op 2,2% (ongeveer 43 miljoen EUA’s per jaar). In de laatste herziening zijn de ambities nog meer opgeschroefd. De LRF is ingesteld op 4,3% vanaf 2024 tot 2027 en 4,4% van 2028 tot 2030.

Wat is de Lineaire reductiefactor (LRF)?

Er is een direct verband tussen de LRF en de klimaatambitie: hoe hoger de LRF, hoe lager de emissies en hoe sneller we bij de nul zijn. Het is niet verwonderlijk dat dit getal een centraal punt is geworden in de onderhandelingen over de hervorming van het EU-ETS. De verhoging van de LRF is een goed teken, maar het is de vraag of het genoeg is om onder de 1,5 graad opwarming blijven. Climate Action Network Europe stelt dat het 5,4% zou moeten zijn. CAN Europe is een overkoepelende organisatie die NGO’s vertegenwoordigt die werken aan klimaatverandering in Europa.

De impact van de verschillende hoogtes van de LRF op het EU ETS-plafond is te zien in onderstaande afbeelding. Je ziet de voormalige LRF van 2,2% (blauwe lijn) en het huidige beleid van de Europese Commissie (rode lijn). 

Wat is de impact van de LRF?

Het ambitieuzere doel dat door activisten wordt voorgesteld, zou de totale uitstoot die nog beschikbaar is via het EU-ETS drastisch verlagen. Bij de LRF van 5,4% is er nog een totaal aantal rechten van iets minder dan 11 miljard ton beschikbaar. In vergelijking: 13,4 miljard ton in het huidige beleid en maar liefst 28 miljard ton als de LRF niet zou zijn aangepast. Deze hogere LRF is nodig om de omvang van het emissiehandelssysteem in 2030 met 70% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Het voorstel van CAN Europe brengt het ETS tegen 2036 op nul. Dit is meer dan twee decennia voor op eerdere plannen en vier jaar eerder dan het voorstel van de Commissie. 

Dus hoewel het LRF een klein onderdeel van het ETS lijkt, is het cruciaal voor de ambitie van het EU-ETS. Het bepaalt het aanbod van EUA’s, bepaalt de beschikbare decarbonisatiepaden en het totale koolstofbudget. Dit betekent dat de LRF een enorme impact heeft op de werking van het ETS. Zowel voor het klimaat als op het gedrag van de bedrijven die eronder vallen. 

Meer over CO2 emissiehandel


Artikel

Kolencentrales en ETS-rechten Q&A

5 minuten

Artikel

Wat is emissiehandel?

5 minuten