14 april 2021

WISE start campagne ‘Geen kerncentrale in mijn gemeente’

Consultancybureau KPMG heeft alle Nederlandse provincies gevraagd of ze belangstelling hebben voor een kerncentrale in hun regio. Provincies vragen op hun beurt aan gemeenten of zij hier draagvlak voor zien binnen hun gemeentegrenzen. WISE start een actie zodat inwoners hun gemeente kunnen laten weten dat zij geen kerncentrale in hun buurt willen.

In de discussie over de Regionale Energiestrategieën (RES) en de aanpak van de klimaatcrisis wordt kernenergie vaker geopperd als mogelijkheid. WISE is van mening dat kernenergie vaak wordt gebruikt als afleiding, om moeilijke klimaatmaatregelen op de lang baan te schuiven. WISE start daarom een brievenactie om duidelijk te maken dat er ook op regionaal niveau veel verzet is tegen kernenergie. Gerard Brinkman: “Gemeentes moeten kiezen voor echte duurzame Nederlandse stroom. Ze moeten werk maken van de implementatie van de RES-doelstellingen en zich niet laten afleiden door de valse beloften van kernenergie.”

WISE benadrukt dat als gemeenten de klimaatdoelstellingen willen behalen, ze geen valse oplossing als kernenergie moeten blijven propageren, maar vaart moeten maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord en de invoering van effectieve klimaatmaatregelen. Er moet gekeken worden hoe elke euro zo snel en zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden om CO2-uitstoot te vermijden. Dit kan met zon- en windenergie en energiebesparing. Kernenergie is volgens WISE de meest dure optie en bovendien komt het te laat. Nieuwe kerncentrales zullen niet voor 2035 draaien.

Vraag aan gemeentes niet relevant

Als een bedrijf een kerncentrale wil bouwen, is een vergunning in het kader van de Kernenergiewet nodig. De bouw is volgens die wet enkel mogelijk op door het Rijk aangewezen waarborgingslocaties. Aan de hand van criteria voor geschikte locaties is het Rijk uitgekomen op de Eemshaven, Borssele en Maasvlakte I. De opdracht voor KPMG om bij gemeentes te polsen of er draagvlak is, is daarom volgens WISE helemaal niet relevant. De meeste plaatsen zijn namelijk helemaal niet geschikt voor een nieuwe kerncentrale, bijvoorbeeld omdat er niet genoeg koelwater is of omdat het gebied te dichtbevolkt is.

Weerstand tegen kernenergie

De weerstand tegen kernenergie was en is groot. Enkele jaren geleden vormden meer dan 50.000 deelnemers en mensenketting van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange met de oproep om de kerncentrale in Tihange te sluiten. Ook bij de kerncentrale in Borssele was afgelopen jaar een demonstratie. WISE wil met deze mailactie het verzet tegen kerncentrales opnieuw zichtbaar maken en mensen de gelegenheid geven om zich uit te spreken tegen een kerncentrale bij hen in de buurt.