9 oktober 2018

Woensdag met WISE – Eat this Lubach!

Op zondag 4 november 2018 bracht Zondag met Lubach een item over kernenergie dat nogal wat stof deed opwaaien. In het item hield Arjen Lubach een uitgebreid pleidooi vóór kernenergie als CO2-arme energiebron en als oplossing voor het klimaatprobleem. Hij wilde het onderwerp ‘uit de taboesfeer halen’ – alsof er een taboe rustte op kernenergie!

Een reactie van WISE kan natuurlijk niet uitblijven. Wij verpakten deze op gepaste wijze in de video ‘Woensdag met WISE’. Kijken maar!
https://www.youtube.com/watch?v=F_zI8P428BI

Nieuw kernenergiedossier beschikbaar

Uiteraard moet de discussie nog veel dieper worden gevoerd. Om de juiste argumenten hiervoor paraat te hebben werkten we de afgelopen maanden aan een dossier waarin alle actuele vragen rond kernenergie worden besproken. Wat zijn de CO2-emissies van kernenergie? Hoe ziet een duurzame energie toekomst er uit zonder kernenergie? Wat zijn de kosten van kernenergie? We gaan ook uitgebreid in op de veelbesproken thoriumcentrales. Is het een veelbelovende technologie of een wassen neus? Download het dossier