9 juni 2018

WISE wil noodfonds van 100 miljoen voor Belgische stroomcrisis

WISE roept Nederlandse regering op: stel 100 miljoen euro beschikbaar voor België. Geld moet snel beschikbaar komen voor besparingsmaatregelen en meer duurzame energie

Maatregelen om minder stroom nodig te hebben kunnen op heel korte termijn worden gerealiseerd. Net als maatregelen om veel meer zonne-energie te gaan gebruiken. De Belgische regering heeft Nederland verzocht de komende winter te helpen bij het vinden en kunnen leveren van voldoende stroom. Een gemiste kans volgens WISE. Dergelijke noodmaatregelen zetten geen zoden aan de dijk en tonen geen lange termijn visie. De prijs van de Nederlandse consument stijgt nu al, door de stroomcrisis in België. Daarom roept WISE de Nederlandse regering op een noodfonds beschikbaar te stellen waaruit Belgische gemeenten snel en makkelijk geld kunnen lenen om dit soort maatregelen in de komende twee maanden uit te voeren. Peer de Rijk, directeur WISE: “grijp deze crisis aan om echt werken te maken van structurele maatregelen; besparing en duurzame energie. Op heel korte termijn kan een noodfonds al een forse bijdrage leveren. En het is een signaal over de gewenste richting. Domweg meer stroom leveren is geen duurzame oplossing”.

In België zullen 6 van de 7 kerncentrales deze winter deels stilliggen. Het illustreert hoe gevaarlijk het is om je als land zo afhankelijk te maken van grote, in dit specifieke geval ook nog sterk verouderde, centrales. België heeft te lang gewacht met het daadwerkelijk op gang brengen van een energietransitie, heeft te lang gegokt op de kerncentrales en plukt daar nu de wrange vruchten van. Maar juist omdat ook veel Nederlanders zich zorgen maken over de veiligheid van de kerncentrales en pleiten voor het definitief sluiten van de reactoren in Tihange en Doel, is het nu ook terecht om de Belgen te hulp te schieten. Kim Sparrentak, campaigner Belgische kerncentrales bij WISE: “In zuid Nederland maken veel bewoners zich zorgen over de veiligheid van de Belgische kerncentrales. Voor Belgische gezinnen dreigt nu het licht uit te gaan. Het zou geweldig zijn als Belgische gemeenten die vrezen getroffen te worden door black-outs aan al haar bewoners LEDverlichting verstrekt – en dit ook doet in haar eigen vastgoed en bijvoorbeeld de straatverlichting. En dat is echt niet alleen symbolisch; het leidt direct tot forse besparingen, juist voor de lange termijn.”

Oproep aansluiten samenwerkingsplatform zuidelijke gemeentes

Ook Nederlandse gemeenten die zich vanwege de kerncentrales zorgen maken over de veiligheid van hun burgers kunnen hun steentje bijdragen aan de stroomcrisis in België. Over twee weken zijn de Belgische gemeenteraadsverkiezingen. De ervaring die de Nederlandse gemeentes hebben opgedaan om hun energietransitie in goede banen te leiden, kunnen zij delen met hun Belgische collega’s. Het internationale samenwerkingsplatform veiligheid en energietransitie roept daarom gemeentes op om een samenwerkingsverband aan te gaan met een buurgemeente om samen verder te komen. Evert Weys, fractievoorzitter van GWBP en oprichter van het platform: “De kerncentrale van Doel heeft vaak op de agenda van onze gemeente gestaan. Met het platform kunnen we België een helpende hand bieden om er samen voor te zorgen dat zij niet afhankelijk blijven van de risicovolle kernenergie infrastructuur. De energietransitie zou voor alle gemeenten een leidraad moeten vormen voor de komende vier jaar. Belgische gemeentes hierin ondersteunen en elkaar inspireren zou ons allemaal verder helpen richting een veilige, betrouwbare en duurzame toekomst”.

WISE zal, het idee voor een noodfonds agenderen in de Tweede Kamer en bij het Ministerie van EZK. Tegelijkertijd zal er een brief uitgaan naar de gemeentes in zuid Nederland met de oproep hun Belgische collega’s te ondersteunen.