5 december 2019

WISE en Laka tegen uranium transport naar Rusland!

WISE en Laka voeren maandag 9 december een flyeractie uit op station Sloterdijk. De reden hiervoor is het uraniumtransport van Urenco Duitsland vanuit Gronau via Nederland naar Rusland. Rusland wordt gebruikt als een opslagplaats voor gevaarlijk nucleair materiaal. In 2007 besloot Urenco om geen transport meer naar Rusland uit te voeren omdat de opslag daar niet veilig zou zijn. Er is geen reden aan te nemen dat dit nu wel zo is.

Verarmd uranium is een afvalproduct van de nucleaire industrie, wat eventueel verrijkt kan worden. In Rusland is hier echter al een overschot van, dus in feite wordt het daar opgeslagen als afval. Urenco Gronau loopt tegen de grenzen van opslag aan en probeert hier goedkoop vanaf te komen door het naar Rusland te sturen. Het verarmde uranium komt via treinen en vrachtwagens Nederland binnen in Twente, vanuit daar gaat het naar Amsterdam of Rotterdam om vervolgens verscheept te worden naar Rusland. Het gevaarlijke afval gaat dus dwars door Nederland en Rusland wordt op deze manier een vuilstort voor nucleair afval van Urenco.

Lees de brief van WISE, Laka en Greenpeace aan Urenco Nederland: Brief-Urenco-transport-DU-naar-Rusland