10 mei 2020

WISE en Laka bepleiten sluiting Borssele bij Zeeuwse Provinciale Staten

World Information Service on Energy (WISE) Nederland en Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Laka betogen dat een vervroegde sluiting van de kerncentrale Borssele eerder in beeld komt dan een extra verlenging. Zo schrijven de organisaties in een brief aan de Provinciale Staten in Zeeland.

Het oplappen van een bijna vijftig jaar oude, verlieslijdende kerncentrale is onverstandig en onnodig, aldus WISE en Laka. Zij adviseren de provincie Zeeland om niet nog meer geld in Borssele te pompen, maar te investeren in zonne- en windenergie. De organisaties reageren op een eerder verschenen brief van de exploitant van Borssele, EPZ. Op verzoek van de provincie heeft EPZ inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om de kerncentrale langer draaiende te houden. EPZ gaf aan dat zij positief staan tegenover de verlening, mits de rijksoverheid meewerkt en een nieuw convenant met betrokken partijen wordt afgesloten.

Klik op de link voor de  brief van WISE en Laka aan de Provinciale Staten: Brief-WISE-LAKA-PS-Zeeland